Ανάκτηση ΦΠΑ στο ΗΒ για επιχειρήσεις εκτός ΗΒ - KRS
ΆρθραΑνάκτηση ΦΠΑ στο ΗΒ για επιχειρήσεις εκτός ΗΒ

Ανάκτηση ΦΠΑ στο ΗΒ για επιχειρήσεις εκτός ΗΒ

Τι ισχύει για την ανάκτηση ΦΠΑ για εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο; 

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

 • Τι ισχύει για την Ανάκτηση ΦΠΑ στο ΗΒ για επιχειρήσεις που είναι εκτός;
 • Είδη αγαθών και υπηρεσιών που είναι επιλέξιμα για επιστροφή ΦΠΑ
 • Κατώτατα όρια απαιτήσεων
 • Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων
 • Διαδικασία για επιχειρήσεις εκτός Ηνωμένου Βασιλείου για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Χρονοδιάγραμμα επιστροφής ΦΠΑ
 • Μέθοδοι πληρωμής ΦΠΑ
 • Απόρριψη της αίτησης για επιστροφή ΦΠΑ

Τι ισχύει για την Ανάκτηση ΦΠΑ στο ΗΒ για επιχειρήσεις που είναι εκτός;

Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να κληθούν να καταβάλουν ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Αυτό μπορεί να μην είναι απαραίτητο για αγαθά που αγοράζονται για εξαγωγή, αλλά μπορεί να ισχύει εάν τα αγαθά χρησιμοποιούνται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως για μια εμπορική έκθεση.

Εάν η επιχείρησή σας δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτόν τον ΦΠΑ ως φόρο εισροών. Ωστόσο, μπορείτε να ανακτήσετε τον ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή για αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω αυτού του καθεστώτος.

Σημείωση: Για λόγους ΦΠΑ, η Νήσος Μαν αποτελεί μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Η νομοθεσία του Μανξ που χρεώνει τον ΦΠΑ είναι παράλληλη με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το εν λόγω καθεστώς εφαρμόζεται επίσης για επιστροφές ΦΠΑ στη Νήσο Μαν. Οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο στην παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνουν επίσης τη Νήσο Μαν.

Επιλεξιμότητα

Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου για επιχειρηματικούς σκοπούς μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε υποχρεούνται ή δικαιούνται να εγγραφούν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ανακοίνωση 700/1: Ποιοι πρέπει να εγγραφούν για τον ΦΠΑ.
 • Δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή άλλη κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν παρέχουν υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο (εκτός από τις υπηρεσίες μεταφοράς που σχετίζονται με τη διεθνή μεταφορά αγαθών ή τις υπηρεσίες στις οποίες ο ΦΠΑ καταβάλλεται από το πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία).
 • Η χώρα σας πρέπει να προσφέρει παρόμοιες παραχωρήσεις για την επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αίτησή σας θα απορριφθεί εάν η χώρα σας προσφέρει ένα τέτοιο καθεστώς, αλλά αρνείται την πρόσβαση σε αυτό στις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είδη αγαθών και υπηρεσιών που είναι επιλέξιμα για επιστροφή ΦΠΑ

Μπορείτε να επιστρέψετε τον ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της περιόδου επιστροφής για:

 • Αγαθά και υπηρεσίες που αγοράσατε.
 • Αγαθά που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η επιστροφή ΦΠΑ μέσω του παρόντος καθεστώτος για:

 • Αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες, αν και ο ΦΠΑ για μια παράδοση που καλύπτει τόσο επιχειρηματική όσο και μη επιχειρηματική χρήση μπορεί να επιστραφεί μόνο για το επιχειρηματικό μέρος.
 • Οποιαδήποτε παροχή που χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση μιας παροχής στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Η προμήθεια ή η εισαγωγή των περισσότερων συνηθισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, με μόνο το 50% του ΦΠΑ να ανακτάται για τη μίσθωση ενός αυτοκινήτου που χρησιμοποιείται τόσο για επαγγελματικούς όσο και για ιδιωτικούς σκοπούς.
 • Ορισμένα μεταχειρισμένα αγαθά, όπως αυτοκίνητα και αντίκες, για τα οποία δεν εκδίδεται φορολογικό τιμολόγιο.
 • Δαπάνες επαγγελματικής ψυχαγωγίας ή φιλοξενίας, με εξαίρεση τον ΦΠΑ για τη βασική ψυχαγωγία πελατών από το εξωτερικό.
 • Η εξαγωγή αγαθών (αυτά συνήθως μηδενίζονται, εφόσον ο προμηθευτής διαθέτει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία).
 • Αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται για μεταπώληση και προορίζονται για άμεσο όφελος των ταξιδιωτών, όπως η διαμονή σε ξενοδοχεία.
 • Οποιαδήποτε παράδοση που χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση απαλλασσόμενης παράδοσης εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου (απαλλασσόμενη παράδοση είναι αυτή που απαριθμείται ως απαλλασσόμενη στο παράρτημα 9 του νόμου περί ΦΠΑ του 1994, ανεξάρτητα από τον τόπο της παράδοσης).
 • Αγαθά στη Βόρεια Ιρλανδία που θα μπορούσαν να ζητηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία για την απαίτηση του ΦΠΑ που προκύπτει στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σημειώστε ότι το καθεστώς ΦΠΑ για τις λιανικές εξαγωγές παρέχει στους επισκέπτες εκτός ΕΕ επιστροφή ΦΠΑ για ορισμένα αγαθά που αγοράζονται στη Βόρεια Ιρλανδία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με το καθεστώς λιανικών εξαγωγών (Βόρεια Ιρλανδία) – Ανακοίνωση 704.

Μερική απαλλαγή ΦΠΑ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση τόσο φορολογητέων όσο και απαλλασσόμενων παραδόσεων, ο ΦΠΑ μπορεί να επιστραφεί μόνο στο βαθμό που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση φορολογητέων παραδόσεων. 

ΦΠΑ στις εισαγωγές

Εάν εισάγετε αγαθά στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να ανακτήσετε κάθε ισχύοντα ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη απαλλαγή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή. 

Ωστόσο, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το καθεστώς εάν καταστείτε υπόχρεοι να εγγραφείτε για ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των αγαθών. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την καταβολή ΦΠΑ για εισαγωγές από χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου στη Μεγάλη Βρετανία και από χώρες εκτός της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία, ανατρέξτε στις κατάλληλες οδηγίες.

Κατώτατα Όρια Απαιτήσεων

Ενώ δεν υπάρχει ανώτατο όριο για τις απαιτήσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει θεσπίσει ελάχιστα ποσά απαιτήσεων. 

Η αίτησή σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων ΦΠΑ για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών, αλλά όχι περισσότερο από ένα ολόκληρο έτος. 

Για αιτήσεις διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών, ο συνολικός ΦΠΑ που ζητείται δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 130 λίρες Αγγλίας.

Για αιτήσεις μικρότερες των 3 μηνών (ισχύει μόνο προς το τέλος του έτους) ή για ολόκληρο το έτος, ο αιτούμενος ΦΠΑ δεν πρέπει να είναι μικρότερος από £16. 

Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε στοιχεία που παραλείπονται από προηγούμενες αιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν τον ΦΠΑ που χρεώθηκε κατά το έτος υποβολής της αίτησης

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν εντός 6 μηνών από το τέλος του “προβλεπόμενου έτους” κατά το οποίο επιβαρυνθήκατε με τον ΦΠΑ. Το προβλεπόμενο έτος είναι από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, πράγμα που σημαίνει ότι η αίτησή σας πρέπει να υποβληθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται με σειρά προτεραιότητας και η προθεσμία τηρείται αυστηρά.

Διαδικασία για επιχειρήσεις εκτός Ηνωμένου Βασιλείου για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο

#1 Ηλεκτρονική υποβολή

Μπορείτε πλέον να υποβάλλετε τις αιτήσεις ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων (SDES) της HMRC. Η υπηρεσία αυτή είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής της φάσης, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση newcastle.oru@hmrc.gov.uk για να ζητήσετε πρόσβαση. Για να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση πριν από την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου, πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής έως τις 30 Νοεμβρίου.

#2  Ταχυδρομικές απαιτήσεις

Εάν προτιμάτε να μην χρησιμοποιήσετε το SDES ή δεν εγγραφείτε σε αυτό έως τις 30 Νοεμβρίου, οι απαιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά. Οι ταχυδρομικές απαιτήσεις πρέπει να παραληφθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου και θα πρέπει να περιλαμβάνουν το VAT65a, το Πιστοποιητικό Κατάστασης (CoS), τα τιμολόγια και άλλα δικαιολογητικά. Οι ταχυδρομικές αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση:

HM Revenue and Customs – Compliance Centres

Μονάδα επιστροφής ΦΠΑ στο εξωτερικό S1250

Benton Park View

Newcastle upon Tyne

NE98 1YX

Ηνωμένο Βασίλειο

Μπορεί να ζητηθεί απόδειξη αποστολής για να επιβεβαιωθεί ότι η αίτηση ταχυδρομήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου ή πριν από αυτές.

#3 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο ΦΠΑ 65A. Οι επιχειρήσεις εκτός Ηνωμένου Βασιλείου που ζητούν επιστροφή ΦΠΑ (όπως περιγράφεται στους κανονισμούς ΦΠΑ 1995 SI 1995/2518 τμήμα 191(1)(α)) μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το έντυπο και πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις ζητούμενες πληροφορίες. 

Ένα παρόμοιο έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν παρέχεται από επίσημη αρχή και περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες και δήλωση με το έντυπο VAT 65A.

#4 Πιστοποιητικό επαλήθευσης επιχειρήσεων

Κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής σας, πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε ένα πιστοποιητικό κατάστασης (CoS) από την επίσημη αρχή της χώρας σας που επιβεβαιώνει την εγγραφή της επιχείρησής σας. Βεβαιωθείτε ότι το CoS περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσουν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να επεξεργαστούν την αίτησή σας. Εάν τα τιμολόγια έχουν την εμπορική επωνυμία της εταιρείας σας, το CoS πρέπει να το αναγράφει αυτό μαζί με το όνομα του εγγεγραμμένου φυσικού προσώπου.

Το CoS πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και επίσημη σφραγίδα του εξουσιοδοτούντος φορέα
 • Το όνομα και τη διεύθυνσή σας
 • Φύση της επιχείρησής σας
 • Τον αριθμό μητρώου της επιχείρησής σας

Πρέπει να υποβάλετε το CoS στην HMRC πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Υπό εξαιρετικές συνθήκες, όπως παγκόσμια πανδημία ή διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, θα δεχτούμε καθυστερημένες υποβολές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο VAT 66A για το πιστοποιητικό κατάστασης σύμφωνα με τους κανονισμούς ΦΠΑ του 1995 SI 1995/2518 τμήμα 191(1)(β)(i). Παρόμοια έντυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον έχουν συνταχθεί από επίσημη αρχή και περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες με το VAT 66A.

#5 Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά

Η HMRC δέχεται ηλεκτρονικά πιστοποιητικά κατάστασης (e-CoS), εφόσον έχουν εκδοθεί από την επίσημη αρχή της χώρας σας και μπορούμε να επαληθεύσουμε την κατάσταση της επιχείρησής σας μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος επικύρωσης.

#6 Διεύθυνση επιχείρησης

Πρόκειται για τη φυσική τοποθεσία της επιχείρησής σας και όχι για ταχυδρομική διεύθυνση. Εάν δεν είναι σαφές εάν η διεύθυνση στο CoS είναι επαγγελματική εγκατάσταση ή ταχυδρομική διεύθυνση, θα ζητήσουμε δικαιολογητικά.

Ισχύς πιστοποιητικού

Κάθε πιστοποιητικό ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του και θα καλύπτει όλες τις αιτήσεις που κάνετε κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. Μετά τη λήξη της ισχύος του, πρέπει να υποβληθεί νέο με την επόμενη αίτησή σας.

#7 Απόδειξη πληρωμής ΦΠΑ

Πρέπει να έχετε πλήρη τιμολόγια, παραστατικά ή αποδείξεις από τους προμηθευτές σας που να δείχνουν τα απαιτούμενα στοιχεία. Για τα εισαγόμενα αγαθά, χρειάζεστε το αντίγραφο ΦΠΑ της εισόδου εισαγωγής ή το τελωνειακό έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το καταβληθέν ποσό ΦΠΑ. Φυλάξτε τα πρωτότυπα έγγραφα μαζί με την αίτησή σας, είτε την υποβάλλετε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά. Τα αντίγραφα δεν γίνονται δεκτά.

#8 Επιστολή εξουσιοδότησης

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου. Εάν χρησιμοποιείτε αντιπρόσωπο, χρειάζεται πληρεξούσιο ή επιστολή εξουσιοδότησης για να ενεργεί εκ μέρους σας και να λαμβάνει χρήματα για λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, η επιστολή εξουσιοδότησης μπορεί να αναφέρει ότι ο κατονομαζόμενος αντιπρόσωπος διορίζεται να ενεργεί εξ ονόματος του αιτούντος σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση ΦΠΑ και ότι τυχόν επιστροφές ΦΠΑ θα καταβληθούν στον καθορισμένο δικαιούχο. Η επιστολή πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούντα και να φέρει ημερομηνία.

ΦΠΑ

Χρονοδιάγραμμα επιστροφής ΦΠΑ

Η επιστροφή θα εκδίδεται εντός 6 μηνών από την παραλαβή πλήρους αίτησης. Εάν η αίτησή σας είναι ακριβής, τα τιμολόγια που επιβεβαιώνουν την πληρωμή του ΦΠΑ θα επιστραφούν μόλις εγκριθεί η αίτησή σας. Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα με την αίτησή σας, επικοινωνήστε με τη Μονάδα Επιστροφής ΦΠΑ στο εξωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε περίπτωση υπερπληρωμής, αυτή θα αφαιρεθεί συνήθως από την επακόλουθη επιστροφή σας.

Για λανθασμένες αιτήσεις ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις. Εάν κάνατε κάποιο λάθος, είναι σημαντικό να το διορθώσετε αμέσως. Οι δόλιες αιτήσεις λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και μπορεί να οδηγήσουν σε κυρώσεις και επιστροφές.

Μέθοδοι πληρωμής ΦΠΑ

Η επιστροφή μπορεί να μεταφερθεί απευθείας στην τράπεζά σας μέσω:

 • SWIFT (Society for Worldwide Inter-Bank Financial Telecommunications)
 • Μιας βρετανική τράπεζας
 • Εντολή πληρωμής σε στερλίνα προς εσάς ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας

Συνιστώνται οι πληρωμές SWIFT, καθώς είναι ταχύτερες, ασφαλέστερες και οικονομικά αποδοτικότερες. Εάν επιλέξετε το SWIFT, παρέχετε τα απαραίτητα τραπεζικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου τραπεζικής πιστωτικής απόδειξης. Οι πληρωμές θα γίνονται σε στερλίνες.

Εάν επιλέξετε την πληρωμή με πληρωτέο ένταλμα, θα πρέπει να το εξαργυρώσετε στην τράπεζά σας. Τα εν λόγω εντάλματα, σε αντίθεση με τις επιταγές, δεν υπογράφονται και δεν πρέπει να επιστραφούν στην HMRC για εξαργύρωση.

Απόρριψη της αίτησης για επιστροφή ΦΠΑ

Εάν η αίτησή σας απορριφθεί, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με την απόφαση, έχετε το δικαίωμα να:

 • Να ζητήσετε επανεξέταση από υπάλληλο της HMRC που δεν έχει ασχοληθεί προηγουμένως με την υπόθεσή σας
 • Να προσφύγετε σε ανεξάρτητο δικαστήριο

Εάν επιλέξετε την επανεξέταση, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στο δικαστήριο μετά την επανεξέταση. Για να ζητήσετε επανεξέταση, στείλτε επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην επιστολή απόφασης εντός 30 ημερών, αναφέροντας τους λόγους της διαφωνίας σας. Δεν θα ληφθούν μέτρα για την είσπραξη του αμφισβητούμενου φόρου όσο η απόφαση βρίσκεται υπό επανεξέταση.

Εάν αποφασίσετε να προσφύγετε στο δικαστήριο, βεβαιωθείτε ότι η προσφυγή σας υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της επιστολής απόφασης.

Συνοψίζοντας

Εξετάσαμε τι ισχύει σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επίσης είδαμε αναλυτικά όλη τη διαδικασία μέχρι και την επιστροφή των χρημάτων σας.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: