Ηλεκτροκίνηση: Τι είναι και ποια φορολογικά κίνητρα υπάρχουν - KRS
ΆρθραΗλεκτροκίνηση: Τι είναι και ποια φορολογικά κίνητρα υπάρχουν

Ηλεκτροκίνηση: Τι είναι και ποια φορολογικά κίνητρα υπάρχουν

Η Ηλεκτροκίνηση ή αλλιώς Electric Vehicle Mobility (EV) είναι ένας ταχέως εξελισσόμενος τομέας που μεταμορφώνει τις μεταφορές όπως τις γνωρίζουμε. Στον πυρήνα της, η κινητικότητα EV περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων – από αυτοκίνητα και λεωφορεία μέχρι ποδήλατα και σκούτερ – για προσωπικές και δημόσιες μεταφορές. Αυτή η επανάσταση στον τομέα των μεταφορών έχει βαθιές συνέπειες για το περιβάλλον, την κατανάλωση ενέργειας και τον αστικό σχεδιασμό. Αυτό το άρθρο θα εμβαθύνει στην έννοια της κινητικότητας με ηλεκτρικά οχήματα, τα πλεονεκτήματα, τις προκλήσεις και το μέλλον της.

Θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι η Ηλεκτροκίνηση 
  • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ηλεκτροκίνησης
  • Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ηλεκτροκίνηση 
  • Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης 
  • Ηλεκτροκίνηση –  Φορολογικά κίνητρα για απόκτηση ηλεκτροκίνητου οχήματος
  • Φορολογικές αποσβέσεις
  • Αντικειμενικές δαπάνες και ηλεκτροκίνηση
  • Προσαυξημένη απόσβεση για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα

Τι είναι η Ηλεκτροκίνηση;

Η ηλεκτροκίνηση αναφέρεται στη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στο οικοσύστημα των μεταφορών. Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι οχήματα που κινούνται με ηλεκτροκινητήρες που χρησιμοποιούν ενέργεια αποθηκευμένη σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή άλλες συσκευές αποθήκευσης ενέργειας. Περιλαμβάνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά λεωφορεία, ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ.

Η έννοια αυτή αποτελεί θεμελιώδη στροφή από τα παραδοσιακά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα. Η κίνηση με ηλεκτρικό ρεύμα ενσωματώνει στοιχεία βιωσιμότητας, ψηφιοποίησης και λύσεις κινητικότητας προσανατολισμένες στις υπηρεσίες. Αποτελεί επίσης μια διασταύρωση διαφόρων τομέων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η τεχνολογία πληροφοριών και οι δημόσιες μεταφορές.

ηλεκτροκίνηση

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ηλεκτροκίνησης

#1 Μειωμένες εκπομπές

Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα παράγουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων, μειώνοντας τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα, ιδίως στις αστικές περιοχές.

#2 Ενεργειακή απόδοση

Τα ηλεκτρικά οχήματα μετατρέπουν περισσότερη ενέργεια από το δίκτυο σε ισχύ στους τροχούς – είναι πιο αποδοτικά από τις μηχανές εσωτερικής καύσης, οι οποίες χάνουν ενέργεια ως θερμότητα.

#3 Οικονομική αποδοτικότητα

Αν και τα ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να έχουν υψηλότερο αρχικό κόστος, είναι φθηνότερα στη λειτουργία και τη συντήρησή τους. Με χαμηλότερο κόστος καυσίμων και συντήρησης, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας μπορεί να είναι χαμηλότερο από τα παραδοσιακά οχήματα.

#4 Ενεργειακή ανεξαρτησία

Τα EV μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια. Με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα EV μπορούν να τροφοδοτούνται από τοπικές, βιώσιμες πηγές ενέργειας.

#5 Ενσωμάτωση με τα έξυπνα δίκτυα

Τα EV μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα έξυπνων δικτύων, μετατρέποντας τα οχήματα σε δυνητικές μονάδες αποθήκευσης ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιούνται, γνωστή ως τεχνολογία Vehicle-to-Grid (V2G).

Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ηλεκτροκίνηση

Παρά τα πολυάριθμα πλεονεκτήματά της, η ευρεία υιοθέτηση της κινητικότητας με ηλεκτροκίνητα οχήματα παρουσιάζει επίσης αρκετές προκλήσεις:

#1 Άγχος για την εμβέλεια

Πρόκειται για τον φόβο ότι ένα ηλεκτρικό όχημα δεν έχει επαρκή εμβέλεια για να φτάσει στον προορισμό του και θα μπορούσε να αφήσει τον οδηγό αποκλεισμένο. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των μπαταριών και η επέκταση της υποδομής φόρτισης στοχεύουν στην αντιμετώπιση αυτής της ανησυχίας.

#2 Υποδομή φόρτισης

Για την ευρεία υιοθέτηση των EV απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές φόρτισης.

#3 Προκαταρκτικά κόστη

Ακόμα και αν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας μπορεί να είναι χαμηλότερο, η αρχική αγορά των EV μπορεί να είναι ακριβή, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο για πολλούς δυνητικούς χρήστες.

#4 Τεχνολογία μπαταριών

Αν και βελτιώνεται, η τρέχουσα τεχνολογία μπαταριών εξακολουθεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους ανεφοδιασμού σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα και υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής και τη διάθεση των μπαταριών.

Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης

Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία οδηγούν σε βελτιωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αυξημένη εμβέλεια και χαμηλότερο κόστος. Κυβερνήσεις και εταιρείες παγκοσμίως πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε ηλεκτροκίνητα οχήματα και υποδομές. Πολλές χώρες έχουν μάλιστα ορίσει μελλοντικές ημερομηνίες για τη σταδιακή κατάργηση της πώλησης νέων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης είναι πιθανό να διασταυρωθεί με την κινητικότητα των EV, οδηγώντας σε δυνητικά μετασχηματιστικές εξελίξεις στις μεταφορές. Οι έννοιες της κοινής κινητικότητας, όπως η κοινή χρήση διαδρομών και τα αυτόνομα ταξί, θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον της κινητικότητας με ηλεκτρικά ρεύματα.

ηλεκτροκίνηση

Ηλεκτροκίνηση - Φορολογικά κίνητρα για απόκτηση ηλεκτροκίνητου οχήματος

Εκτός του υπολογισμού του εισοδήματος από εργασία με μισθό και συντάξεις παραλείπονται:

  • Η αποζημίωση για δαπάνες μετακίνησης που πληρώνονται από τον εργοδότη για λόγους εργασίας, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τη φόρτιση προσωπικού ή εταιρικού οχήματος με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές έως 50 γρ. CO2/χλμ., όπου αφορούν δαπάνες μετακίνησης που έγιναν από τον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της εργασίας του και αποδεικνύονται με νόμιμα αποδεικτικά. Για την παραπάνω αποζημίωση που πληρώνεται σε μετρητά και όχι σε είδη, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..
  • Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με Λ.Τ.Π.Φ. έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα με βάση την κλίμακα των περ. α΄ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.4172/2013. Ως αγοραία αξία θεωρείται η Λ.Τ.Π.Φ., όπως ορίζεται για την εφαρμογή του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..

Για να επιβεβαιωθεί εάν ένα όχημα έχει μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές έως 50 g CO2/Km, λαμβάνεται υπόψη η αντίστοιχη ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Επομένως, εάν η Λ.Τ.Π.Φ. του οχήματος με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές υπερβαίνει τα σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, μόνο το ποσό που υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας της παραχώρησης με βάση την κλίμακα των περ.α΄ έως στ΄ της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..

Για παράδειγμα:

Υποθέστε ότι παραχωρείται σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο ένα όχημα με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές έως 50 g CO2/Km, με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. εφαρμόζονται μόνο για την υπερβαίνουσα τα 40.000 ευρώ αξία της Λ.Τ.Π.Φ., δηλαδή τα 10.000 ευρώ, και όχι για το συνολικό ποσό της Λ.Τ.Π.Φ. (50.000 ευρώ). Ως αξία παραχώρησης λαμβάνεται το ποσό των 400 ευρώ (10.000 ευρώ Λ.Τ.Π.Φ. με συντελεστή 4%, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 Κ.Φ.Ε.).

Το κόστος φόρτισης ενός επιβατικού αυτοκινήτου με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές έως 50 g CO2/Km, το οποίο παρέχεται δωρεάν στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Έτσι, για την εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης, δεν απαιτείται να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις της περ. β΄ του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. για τα έξοδα κίνησης, καθώς αυτή η αξία εξαιρείται σε κάθε περίπτωση και, επιπλέον, βάσει της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, δεν θεωρείται παροχή σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Φ.Ε..

Φορολογικές αποσβέσεις

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν.4172/2013 , οι αποσβέσεις διενεργούνται με τους παρακάτω συντελεστές:

Στην κατηγορία του ενεργητικού επιχείρησης, οι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης εφαρμόζονται ως εξής:

Για κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης), ο συντελεστής είναι 4%.

Για κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, ο συντελεστής ανέρχεται στο 100%.

Οι εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, φορολογούνται με συντελεστή 5%.

Στα αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη εκτός από μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, εφαρμόζεται συντελεστής 5%.

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, εκτός από Η/Υ και λογισμικό, φορολογούνται με συντελεστή 10%, ενώ τα μέσα μεταφοράς ατόμων, εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CΟ2/χλμ, φορολογούνται με συντελεστή 16%.

Τα μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων φορολογούνται με συντελεστή 50%, ενώ τα μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ φορολογούνται με συντελεστή 25%.

Τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων, εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, φορολογούνται με συντελεστή 12%.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων και χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ φορολογούνται με συντελεστές 50% και 25% αντίστοιχα.

Τα αυλά στοιχεία και δικαιώματα, καθώς και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, φορολογούνται με συντελεστή 10%.

Για τον εξοπλισμό Η/Υ, τον κύριο και τον περιφερειακό, και το λογισμικό, ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης είναι 20%.

Τα λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης φορολογούνται με συντελεστή 10%.

Τέλος, ο εξοπλισμός και τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας φορολογούνται με συντελεστή 40%.”

ηλεκτροκίνηση

Αντικειμενικές δαπάνες και ηλεκτροκίνηση

Η ετήσια οφειλόμενη δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται για την αγορά ιδιωτικών αυτοκινήτων, οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, οχημάτων για όλα τα εδάφη, καθώς και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς που δεν προκαλούν ρύπανση, με λιανική τιμή πώλησης προς τον καταναλωτή (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 50.000 ευρώ. Στα αυτοκίνητα που περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο, ορίζεται μηδενική ετήσια οφειλόμενη δαπάνη, ενώ για αυτοκίνητα που υπερβαίνουν αυτό το όριο, η ετήσια οφειλόμενη δαπάνη καθορίζεται στα 4.000 ευρώ.

 

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των φορολογικών ετών που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και εφεξής.

#1 Δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων

Για την ενοικίαση εταιρικών αυτοκινήτων χωρίς εκπομπές ρύπων, με Λιανική Τιμή Προ Φόρων που δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, παρέχεται στην επιχείρηση η δυνατότητα να αφαιρέσει την τιμή του ενοικίου από τα συνολικά έσοδά της. Αυτό γίνεται βάσει του χρόνου που έγινε η δαπάνη, με μια αύξηση 50% και για το επιπλέον ποσό, με ένα ποσοστό 25%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές CO2 μέχρι 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο είναι 30% και για το επιπλέον ποσό 15%.

Για να ελεγχθεί αν τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι χωρίς ρύπους ή με χαμηλές εκπομπές ρύπων μέχρι 50 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων. Η Λιανική Τιμή Προ Φόρων του οχήματος, ανά μάρκα, μοντέλο, τύπο, παραλλαγή και έκδοση του, προκύπτει από τις τιμές που υποβάλλονται στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/ διανομείς αυτοκινήτων ή άλλα υποχρεωτικά άτομα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1203/29-05-2019. Η τιμή περιλαμβάνει την αξία του επιπλέον/προαιρετικού εξοπλισμού, πριν από τον ΦΠΑ και το τέλος ταξινόμησης και αναγράφεται στη “Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων” που παρέχεται από τους τελευταίους. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση αυτής της βεβαίωσης, η Λιανική Τιμή Προ Φόρων λαμβάνεται από την τιμή που αναγράφεται στα σχετικά έγγραφα πώλησης, πριν τον ΦΠΑ και το τέλος ταξινόμησης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται πιθανές εκπτώσεις.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για δαπάνες που έγιναν κατά τα φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2020. Το έτος στο οποίο αναφέρονται οι δαπάνες αυτές θεωρείται ως το έτος που έγιναν.

 

Για παράδειγμα:

Μια Ανώνυμη Εταιρεία το 2020 ενοικιάζει ενα εταιρικό αυτοκίνητο με εκπομπές ρύπων 20g 002/Km και Λ.Τ.Π.Φ. 60.000 ευρώ, το οποίο έχει μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ και επταετή διάρκεια μίσθωσης (λειτουργική μίσθωση). Η εταιρεία καταγράφει μία δαπάνη 12.000 ευρώ (1.000€ x 12 μήνες) και πρόσθετα, κατά την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, ένα συνολικό ποσό 3.000 ευρώ που προκύπτει ως εξής:

Υπολογίζεται το 30% του ποσού της δαπάνης μίσθωσης που αντιστοιχεί στη Λ.Τ.Π.Φ. έως 40.000 ευρώ [(12.000×40.000/60.000)x30%=2.400]

Επιπρόσθετα, υπολογίζεται το 15% του ποσού της δαπάνης μίσθωσης που αντιστοιχεί στα υπερβαίνοντα 20.000 ευρώ [(12.000×20.000/60.000) x15%=600]

Συνεπώς, για κάθε φορολογικό έτος από το 2020 μέχρι το 2024, η εταιρεία θα μπορεί να αφαιρέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της το ποσό των 12.000 ευρώ και πρόσθετα, με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, το ποσό των 3.000 ευρώ.

#2 Δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων

Για την επένδυση σε ένα ελαφρύ επαγγελματικό ηλεκτρικό όχημα (κατηγορία Ν1 με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους) που δεν εκπέμπει ρύπους, παρέχεται στην επιχείρηση η δυνατότητα να εκπτώσει από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το έτος που πραγματοποιείται η επένδυση, μια ποσότητα που αυξάνεται κατά 50%. Το ποσοστό αύξησης της έκπτωσης για την επένδυση σε αντίστοιχα όχηματα με χαμηλές εκπομπές ρύπων έως 50 γρ. 02/χλμ. καθορίζεται στο 30%.

Αυτές οι διατάξεις εφαρμόζονται για επενδύσεις που γίνονται στα φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και εξής. Ως έτος πραγματοποίησης των επενδύσεων αυτών θεωρείται το έτος στο οποίο αυτές οι επενδύσεις σχετίζονται.

Για παράδειγμα:

Μια επιχείρηση αποφασίζει να επενδύσει σε ένα ελαφρύ επαγγελματικό ηλεκτρικό όχημα (κατηγορία Ν1 με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους) που δεν εκπέμπει ρύπους το 2023. Το κόστος αγοράς του οχήματος είναι 60.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να εκπτώσει αυτή τη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά της, αυξημένη κατά 50%. Επομένως, η επιχείρηση θα μπορέσει να εκπτώσει το ποσό των 90.000 ευρώ (60.000 ευρώ + 50% του ποσού) από τα ακαθάριστα έσοδά της για το φορολογικό έτος 2023.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση αγόραζε ένα όχημα με χαμηλές εκπομπές ρύπων έως 50 γρ. 02/χλμ., το ποσοστό αύξησης της έκπτωσης θα ήταν 30%, και άρα θα μπορούσε να εκπτώσει το ποσό των 78.000 ευρώ (60.000 ευρώ + 30% του ποσού) από τα ακαθάριστα έσοδά της για το φορολογικό έτος 2023.

#3 Δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L και λοιπών μηδενικών ή χαμηλών ρύπων

Όταν μια επιχείρηση επενδύει στην αγορά οχημάτων τύπου L, που περιλαμβάνει μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, οχήματα παντός εδάφους και άλλα μικρά οχήματα με τρεις ή τέσσερις τροχούς, με εκπομπές ρύπων μηδενικές ή χαμηλές μέχρι 50 γρ. CO-,/χλμ, έχει την δυνατότητα να εκπτώσει την δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά της. Η έκπτωση αυτή αυξάνεται κατά 50% την χρονιά που πραγματοποιείται η επένδυση.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από τις 23 Ιουλίου 2020 και μετά. Το έτος που θεωρείται ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών είναι αυτό στο οποίο αφορούν οι δαπάνες.

Για παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση προβαίνει στην αγορά ενός οχήματος τύπου L, ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας, με εκπομπές ρύπων μηδενικές, στις 23 Ιουλίου 2023. Η αξία αυτής της μοτοσυκλέτας ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.

Κατά το χρόνο πραγματοποίησης της αγοράς, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εκπτώσει τη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά της, και η έκπτωση αυτή αυξάνεται κατά 50%. Επομένως, η επιχείρηση μπορεί να εκπτώσει συνολικά το ποσό των 15.000 ευρώ (10.000 ευρώ + 50%) από τα ακαθάριστα έσοδά της για το φορολογικό έτος 2023.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από την 23η Ιουλίου 2020, επομένως η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από αυτή την έκπτωση.

ηλεκτροκίνηση

Προσαυξημένη απόσβεση για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα

#1 Προσαυξημένη απόσβεση για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 002/χλμ

Σε περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην απόσβεση ενός εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Πώλησης Φορολογίας μέχρι τα σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, απονέμεται στην επιχείρηση η δυνατότητα για έκπτωση από τα βρώμικα κέρδη της, αυξημένη κατά ποσοστό 50% για το πρώτο κομμάτι του ποσού, και 25% για το υπέρβαλλον ποσό. Για αυτοκίνητα με εκπομπές ρύπων μέχρι 50 γρ. CO2/χλμ., τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 30% και 15%.

Αυτή η έκπτωση δικαιούται για όλα τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο θεωρείται σταθερός παράγοντας της επιχείρησης, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα και οντότητες που διενεργούν δαπάνες απόσβεσης για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών ρύπων μέχρι 50 γρ. CO2/χλμ., ανεξαρτήτως του συστήματος καταγραφής των λογιστικών τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Τονίζεται ότι η επιπρόσθετη έκπτωση σε ποσοστό 50% και 25%, (ή 30% και 15%, ανάλογα με την περίπτωση) πάνω στις δαπάνες που έχουν ληφθεί υπόψη, πραγματοποιείται εξωλογιστικά κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος κατά τα έτη απόσβεσης των σχετικών εταιρικών οχημάτων.

 

Για παράδειγμα:

Ας πάρουμε για παράδειγμα την επιχείρηση “Καθαρός Πλανήτης Α.Ε.”, η οποία αποφασίζει να επενδύσει σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο μηδενικών εκπομπών ρύπων για τις εταιρικές της ανάγκες, με Λ.Τ.Π.Φ. που ανέρχεται σε 38.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον νόμο, η επιχείρηση αυτή θα έχει τη δυνατότητα να λάβει έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά 50% του κόστους του αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει ότι η “Καθαρός Πλανήτης Α.Ε.” θα μπορέσει να μειώσει τα ακαθάριστα έσοδά της κατά 19.000 ευρώ για το έτος που θα γίνει η απόσβεση.

Αντίθετα, αν η επιχείρηση επέλεγε να επενδύσει σε ένα αυτοκίνητο με εκπομπές ρύπων μέχρι 50 γρ. CO2/χλμ., τα αντίστοιχα ποσοστά θα ήταν 30% και 15%. Στην περίπτωση αυτή, η “Καθαρός Πλανήτης Α.Ε.” θα μπορούσε να μειώσει τα ακαθάριστα έσοδά της κατά 11.400 ευρώ για το έτος που θα γίνει η απόσβεση.

#2 Προσαυξημένη απόσβεση για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 002/χλμ επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους

Επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από εκπτώσεις για την απόσβεση εταιρικών ηλεκτρικών ή μηδενικών ρύπων αυτοκινήτων, με μέγιστη λιανική τιμή πώλησης έως 40.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, είναι επιλέξιμοι για μια έκπτωση που αφαιρείται από τα συνολικά έσοδά τους, η οποία αυξάνεται κατά 75% για το πρώτο μέρος της δαπάνης και 35% για οποιοδήποτε επιπλέον ποσό. Για αυτοκίνητα με χαμηλή εκπομπή ρύπων έως 50 γραμμάρια CO ανά χιλιόμετρο, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 35% και 20%.

Ωστόσο, αυτές οι ρυθμίσεις έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος και εφαρμόζονται μόνο για αγορές που γίνονται κατά τη διάρκεια των φορολογικών ετών 2020 και 2021.

 

Για παράδειγμα:

Ας πάρουμε ως παράδειγμα μια επιχείρηση που λειτουργεί σε νησιωτικό δήμο της Ελλάδας και αποφασίζει να αγοράσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για εταιρική χρήση με λιανική τιμή 40.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η επιχείρηση θα έχει δικαίωμα σε έκπτωση 75% επί των 40.000 ευρώ, δηλαδή 30.000 ευρώ, καθώς και σε έκπτωση 35% για τα υπόλοιπα 10.000 ευρώ, δηλαδή 3.500 ευρώ. Συνολικά, η επιχείρηση θα μπορέσει να αφαιρέσει 33.500 ευρώ από τα ακαθάριστα έσοδά της για φορολογικούς λόγους.

Αντίστοιχα, αν η επιχείρηση αγόραζε ένα αυτοκίνητο με χαμηλή εκπομπή ρύπων (έως 50 γρ. CO/χλμ.), τότε θα είχε δικαίωμα σε έκπτωση 35% επί των 40.000 ευρώ, δηλαδή 14.000 ευρώ, και 20% για τα υπόλοιπα 10.000 ευρώ, δηλαδή 2.000 ευρώ, συνολικά θα μπορούσε να αφαιρέσει 16.000 ευρώ από τα ακαθάριστα έσοδά της για φορολογικούς σκοπούς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι εκπτώσεις εφαρμόζονται μόνο για αγορές που γίνονται κατά τη διάρκεια των φορολογικών ετών 2020 και 2021.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στην ηλεκτροκίνηση, τον ορισμό της και τα πλεονεκτήματα της. Επίσης μάθαμε περισσότερα σχετικά με τη φορολογία της ηλεκτροκίνησης.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί.

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: