Ισολογισμός: Τι είναι και γιατί έχει σημασία - KRS
ΆρθραΙσολογισμός: Τι είναι και γιατί έχει σημασία

Ισολογισμός: Τι είναι και γιατί έχει σημασία

Τι είναι ο ισολογισμός και γιατί είναι σημαντικός για μία επιχείρηση; Ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά;

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

 • Τι είναι ο Ισολογισμός;
 • Γιατί είναι σημαντικός ο ισολογισμός για μία επιχείρηση;
 • Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Ισολογισμού;

Τι είναι ο Ισολογισμός;

Ο Ισολογισμός, ή αλλιώς στα αγγλικά balance sheet, αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις Οικονομικές Καταστάσεις που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της οικονομικής σταθερότητας της επιχείρησής σας. Οι υπόλοιπες δύο είναι η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο Πίνακας Ταμειακών Ροών.

Το να αντιμετωπίζετε τον Ισολογισμό ως μία στιγμιότυπη εικόνα, που αποτυπώνει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι πολύ σημαντικό – επισημαίνει τι ανήκει σε εσάς και τι εκκρεμεί προς πληρωμή προς τρίτους. Εντούτοις, η χρονική στιγμή είναι συγκεκριμένη, π.χ., στο τέλος ενός μήνα, τριμήνου ή έτους.

Αυτά που ανήκουν σε εσάς, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία σας, ονομάζονται «Το Ενεργητικό». Αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τα μετρητά στην τράπεζα, τα αποθέματα πρώτων υλών και προϊόντων, οχήματα, μηχανήματα, ακίνητα, και απαιτήσεις από πελάτες για πωλήσεις που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί.

Από την άλλη πλευρά, όσα χρωστάτε σε τρίτους συγκεντρωτικά αποκαλούνται «Το Παθητικό». Σε αυτά περιλαμβάνονται πιστωτές για αγορές που δεν έχετε ακόμη καταβάλει, φόροι σε Δημόσιο ή Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΦΠΑ, εργασιακές και εργοδοτικές εισφορές, καθώς και δάνεια προς τράπεζες ή άλλα οργανισμούς.

Η διαφορά μεταξύ του Ενεργητικού (αυτά που είναι δικά σας) και του Παθητικού (αυτά που χρωστάτε) ονομάζεται «Καθαρή Αξία» ή πιο συχνά, «Καθαρή Θέση». Αυτό αναπαριστά την καθαρή περιουσία της επιχείρησης και, κατ’ επέκταση, των ιδιοκτητών της. Δηλαδή, μετά την καταβολή όλων των οφειλών προς τρίτους, ό,τι παραμένει στην επιχείρηση ανήκει στους ιδιοκτήτες της.

Γιατί είναι σημαντικός ο ισολογισμός για μία επιχείρηση;

Ο Ισολογισμός παρέχει μια άμεση εποπτεία της οικονομικής ευρωστίας της επιχείρησής σας, ενδεικνύοντας αν έχετε την ικανότητα να αναπτύξειτετην επιχείρηση και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις κανονικές διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών ροών, δηλαδή, των εισπράξεων και των πληρωμών. Σας παρέχει την καίρια πληροφορία για το αν η επιχείρησή σας απαιτεί επείγουσα ενέργεια για την ενίσχυση της ταμειακής της θέσης.

Ο Ισολογισμός λειτουργεί ως ένα στρατηγικό εργαλείο που σας καθοδηγεί στο που θα πρέπει να συγκεντρώσετε τις προσπάθειές σας: μπορεί να χρειαστεί να λάβετε μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των οφειλόμενων από τους πελάτες σας, να διαχειριστείτε τα αποθέματα των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων, ή να επιλέξετε την καταλληλότερη στρατηγική και χρονοδιάγραμμα για την εξόφληση των προμηθευτών σας.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Ισολογισμού;

Για την σωστή κατάρτιση ενός Ισολογισμού, ορισμένες απαραίτητες προδιαγραφές πρέπει να εκπληρωθούν:

 • Ακρίβεια
 • Κατανοησιμότητα
 • Σταθερότητα
 • Δυνατότητα Σύγκρισης

Στο πλαίσιο του να εκπληρώνονται αυτές οι προδιαγραφές, ο Ισολογισμός θα πρέπει να διαμορφώνεται ως εξής:

 • Θα πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές.
 • Θα πρέπει να προβαίνει στη διεξαγωγή της πραγματικής απογραφής.
 • Θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλο τίτλο.
 • Θα πρέπει να περιέχει λογαριασμούς με σαφείς επικεφαλίδες.
 • Οι λογαριασμοί πρέπει να είναι κατηγοριοποιημένοι σε ομάδες.
 • Θα πρέπει να απεικονίζει περισσότερες από μία λογιστικές περιόδους για σύγκριση.
 • Θα πρέπει να παρέχονται όπου είναι απαραίτητο οι απαιτούμενες οικονομικές πληροφορίες για την ικανοποίηση της θεμελιώδους λογιστικής αρχής της πλήρους αποκάλυψης.
 • Θα πρέπει να είναι εμφανές το όνομα της επιχείρησης στην οποία αναφέρεται ο Ισολογισμός
 • Θα πρέπει να είναι εμφανής η νομική της μορφή
 • Θα πρέπει να είναι εμφανές το αντικείμενο της δραστηριότητας της
 • Θα πρέπει να είναι εμφανής ο τίτλος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • Θα πρέπει να είναι εμφανές το είδος του Ισολογισμού
 • Θα πρέπει να είναι εμφανής η ημερομηνία κατάρτισης του Ισολογισμού
 • Θα πρέπει να είναι εμφανής η λογιστική περίοδος που καλύπτεται
 • Θα πρέπει να είναι εμφανής η νομισματική μονάδα
 • Θα πρέπει να είναι εμφανείς οι ενδείξεις Ενεργητικό και Παθητικό

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στον ισολογισμό, τη σημασία του για τις επιχειρήσεις και τα βασικά του χαρακτηριστικά.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί.

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: