Διαχείριση ΙΚΕ: Τι ισχύει και τι χρειάζεται να γνωρίζετε - KRS
ΆρθραΔιαχείριση ΙΚΕ: Τι ισχύει και τι χρειάζεται να γνωρίζετε

Διαχείριση ΙΚΕ: Τι ισχύει και τι χρειάζεται να γνωρίζετε

Τι ισχύει σχετικά με τη διαχείριση ΙΚΕ, ή αλλιώς μίας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας; Τι χρειάζεται να γνωρίζετε;

Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τα παραπάνω ερωτήματα και θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

  • Διαχείριση ΙΚΕ
  • Διαχείριση ΙΚΕ – Σχετικά με το καταστατικό
  • Διαχείριση ΙΚΕ – Πληροφορίες για έναν διαχειριστή
  • Διαχείριση ΙΚΕ – Χρήσιμα Παραδείγματα

Διαχείριση ΙΚΕ

Η εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Όταν στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά στον “διαχειριστή”, περιλαμβάνονται επίσης οι περισσότεροι διαχειριστές.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από τον μοναδικό εταίρο (νόμιμη διαχείριση). Σε περίπτωση επείγουσων ενεργειών διαχείρισης, που απειλείται σοβαρή ζημία της εταιρείας αν παραληφθούν, μπορεί κάθε εταίρος να τις διενεργεί ατομικά, ενημερώνοντας τους άλλους εταίρους.

Διαχείριση ΙΚΕ – Σχετικά με το καταστατικό

Το καταστατικό μπορεί να καθορίσει τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (καταστατική διαχείριση). Η διαχείριση μπορεί να εκτελείται για συγκεκριμένο ή απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Ο διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων, η οποία πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση, ο διαχειριστής διορίζεται για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές, οι ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται συλλογικά, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά.

Σε περίπτωση επείγουσων ενεργειών διαχείρισης, που απειλείται σοβαρή ζημία της εταιρείας, μπορεί να διενεργούνται από κάθε διαχειριστή ξεχωριστά, με ενημέρωση των υπολοίπων διαχειριστών.

Διαχείριση ΙΚΕ – Πληροφορίες για έναν διαχειριστή

Ο διαχειριστής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη. Στην περίπτωση νόμιμης διαχείρισης, εάν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο ως διαχειριστή για λογαριασμό του. Το νομικό πρόσωπο φέρει πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση.

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση μπορεί να ανακληθεί με απόφαση των εταίρων, η οποία πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός εάν το καταστατικό απαιτεί μεγαλύτερη πλειοψηφία. Εάν η διαχείριση έχει ανατεθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το καταστατικό μπορεί να ορίζει επίσης τους λόγους για την ανάκλησή του.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι ένας ή περισσότεροι από αυτούς διορίζονται και ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση του τέτοιου διαχειριστή πρέπει να προηγείται από τον διορισμό ενός νέου διαχειριστή. Μέχρι τον διορισμό του νέου διαχειριστή ή την αντικατάσταση του αποκλίνοντας διαχειριστή, η διαχείριση εκτελείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

Η παραχώρηση του δικαιώματος της προηγούμενης παραγράφου με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται μόνο με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Διαχείριση ΙΚΕ – Χρήσιμα Παραδείγματα

#1 Διαχείριση της Εταιρείας

Σκεφτείτε μια εταιρεία με τρεις εταίρους. Στο καταστατικό της εταιρείας δεν υπάρχει κάποια ειδική διάταξη για τη διαχείριση. Σύμφωνα με τον νόμο, όλοι οι εταίροι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις αποφάσεις διαχείρισης της εταιρείας.

 

#2 Επείγουσες Ενέργειες

Αν υπάρξει μια επείγουσα κατάσταση που απειλεί την εταιρεία, όπως μια ξαφνική οικονομική κρίση, οποιοσδήποτε από τους εταίρους μπορεί να λάβει μέτρα για την αντιμετώπισή της, ακόμη και χωρίς τη συναίνεση των άλλων εταίρων, αλλά πρέπει να τους ενημερώσει στη συνέχεια.

 

#3 Καταστατική Διαχείριση

Αν το καταστατικό της εταιρείας περιλαμβάνει διατάξεις για τον τρόπο διαχείρισης, τότε οι εταίροι πρέπει να τηρούν αυτούς τους κανόνες. Για παράδειγμα, το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι οι αποφάσεις διαχείρισης πρέπει να λαμβάνονται με πλειοψηφία όλων των εταίρων.

 

#4 Ανάκληση Διαχειριστή

Αν οι εταίροι αποφασίσουν να ανακαλέσουν έναν διαχειριστή, πρέπει να συμφωνήσουν πλειοψηφικά. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε το καταστατικό μπορεί να ορίσει τους λόγους για την ανάκληση του.

Συνοψίζοντας

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στη διαχείριση ΙΚΕ, στο τι ισχύει ενώ δώσαμε χρήσιμα παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: