Αποζημίωση Απόλυσης Υπαλλήλων: Πόσο Είναι και Πότε Δίνεται - KRS
ΆρθραΑποζημίωση Απόλυσης Υπαλλήλων: Πόσο Είναι και Πότε Δίνεται

Αποζημίωση Απόλυσης Υπαλλήλων: Πόσο Είναι και Πότε Δίνεται

Σαν εργοδότες στην Ελλάδα, αλλά και σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, έχετε ορισμένες υποχρεώσεις προς του υπαλλήλους σας τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε.

Αντιστοίχως, αν είστε εργαζόμενοι, έχετε επίσης δικαιώματα τα οποία πρέπει να γνωρίζετε ώστε να είστε σε θέση να τα διεκδικήσετε.

Ένα από αυτά είναι και η αποζημίωση απόλυσης, το ύψος της οποίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

Τι είναι όμως η αποζημίωση απόλυσης και ποιο το ύψος της;

Αυτά είναι τα δύο βασικά ερωτήματα τα οποία θα απαντήσουμε στον σημερινό οδηγό.

Ας ξεκινήσουμε με ορισμένα πιο βασικά πράγματα.

Τι Είναι η Αποζημίωση Απόλυσης;

Όπως αναφέραμε, οι εργοδότες έχουν μια πληθώρα υποχρεώσεων που πρέπει βάσει νόμων να τηρούν, όχι μόνο απέναντι στο κράτος, αλλά και στους υπαλλήλους τους.

Ορισμένες από αυτές είναι:

  •      Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους
  •      Η λήψη μέτρων για ίσα δικαιώματα στην εργασία
  •      Η πληρωμή των αποδοχών τους
  •      Η καταβολή επιδομάτων όπως αυτό της άδειας
  •      Η αποζημίωση αδείας όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση

Και φυσικά η αποζημίωση απόλυσης για την οποία θα κάνουμε λόγο σήμερα.

Με απλά λόγια, η αποζημίωση απόλυσης είναι μια χρηματική αποζημίωση που δίνεται σε έναν ή μια εργαζόμενο όταν αυτός ή αυτή δέχεται καταγγελία σύμβασης εργασίας, με ή χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση εργοδότη.

Σημείωση: Όταν έχει προηγηθεί προειδοποίηση από τον εργοδότη, τότε το ποσό της αποζημίωσης μειώνεται κατά το ήμισυ

Βέβαια, η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου θεωρείται απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους 12 μήνες από την έναρξή της, όπου στην προκειμένη περίπτωση δεν οφείλεται αποζημίωση απόλυσης.

Από την άλλη όμως, για την καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των 12 μηνών, ο εργαζόμενος πρέπει να ενημερώνεται για την καταγγελία της σύμβασης εγγράφως.

Όσον αφορά λοιπόν την περίπτωση απόλυσης με προειδοποίηση και τον αντίστοιχο χρόνο προειδοποίησης, ισχύουν οι παρακάτω όροι:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 12 μήνες έως 2 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ενός 1 μηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο 2 χρόνια συμπληρωμένα έως πέντε 5 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση 2 μηνών πριν την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε 5 χρόνια συμπληρωμένα έως δέκα 10 χρόνια απαιτείται προειδοποίηση 3 μηνών πριν την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 10 χρόνια συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση 4 μηνών πριν την απόλυση.

Ο εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλει στον απολυόμενο το ήμισυ της αποζημίωσης.

Επιπλέον, όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές 2 μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές 2 μηνών. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί και να καταβληθεί σε διμηνιαίες δόσεις.

Τώρα που είδαμε ορισμένα βασικά πράγματα σχετικά με την αποζημίωση απόλυσης, ας δούμε και πώς καθορίζεται το ύψος της, κάτι που αδιαμφισβήτητα σας ενδιαφέρει.

Πόσο Είναι η Αποζημίωση Απόλυσης;

Για να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης απαιτούνται διάφορα κριτήρια, όπως ο χρόνος υπηρεσίας του εργαζομένου, αν προηγήθηκε προειδοποίηση και αν πρόκειται για ιδιωτικό υπάλληλο ή εργατοτεχνίτη.

Βέβαια, ο τελευταίος παράγοντας (αν δηλαδή πρόκειται για υπάλληλο ή εργάτη) δεν ισχύει πλέον από 1/1/2022, αφού οι αποζημιώσεις απόλυσής τους έχουν πια εξισωθεί. Έως τότε όμως ίσχυαν διαφορετικά ποσά αποζημίωσης.

Επομένως, τα κύρια κριτήρια από τα οποία θα εξαρτηθεί η αποζημίωση είναι ο χρόνος υπηρεσίας στον εκάστοτε εργοδότη, καθώς και αν υπήρξε προειδοποίηση καταγγελίας της σύμβασης ή όχι.

Σε περίπτωση λοιπόν που γίνει καταγγελία σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) ιδιωτικού υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, τότε ισχύει ο εξής πίνακας:

Σημείωση: Ο χρόνος υπηρεσίας αναφέρεται στα έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

Σε περίπτωση τώρα που ένας ιδιωτικός υπάλληλος εργάζεται για πάνω από 17 χρόνια στον ίδιο εργοδότη, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, τότε η αποζημίωση απόλυσης προσαυξάνεται από +1 μέχρι +12 μήνες αποδοχών, για κάθε έτος υπηρεσίας από τα 17 έως τα 28 και άνω.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι οι μισθωτοί που υπάγονται στο κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, δικαιούνται να αποχωρούν ή να απομακρύνονται από τον εργοδότη τους, λαμβάνοντας το 40% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, εάν έχουν επικουρική ασφάλιση, και το 50% εάν δεν έχουν.

Τώρα που καλύψαμε τα βασικότερα πράγματα της αποζημίωσης αυτής, ας συνοψίσουμε.

Με Λίγα Λόγια

Η αποζημίωση απόλυσης είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που τόσο ως εργοδότες, όσο και ως εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζετε.

Φυσικά, όχι μόνο αυτό, αλλά όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας και τί πρέπει να κάνετε για αυτά.

Αν λοιπόν ψάχνετε έναν έμπειρο συνεργάτη που θα μπορεί να σας συμβουλεύσει σε κάθε στάδιο της επιχείρησής σας, μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής και υποστήριξης στα εργασιακά σας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: