Cashflow: Τι είναι και γιατί έχει σημασία - KRS
ΆρθραCashflow: Τι είναι και γιατί έχει σημασία

Cashflow: Τι είναι και γιατί έχει σημασία

Τι είναι το cashflow ή αλλιώς ταμειακή ροή και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία για τις εταιρείες; Το παρόν άρθρο θα εμβαθύνει στην έννοια της ταμειακής ροής και στη σημασία της για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και ευημερίας της επιχείρησής σας.

Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι το Cashflow;
  • Cashflow – Γιατί έχει σημασία για μία εταιρεία
  • Πώς να βελτιώσετε και να διαχειριστείτε το Cashflow σας;
  • Εμπιστευτείτε στην KRS τη διαχείριση των ταμειακών ροών σας
  • Cashflow vs Profit

Τι είναι το Cashflow;

Το cashflow, ή αλλιώς η ταμειακή ροή, αναφέρεται στο καθαρό ποσό των μετρητών και των ταμειακών ισοδυνάμων που εισέρχονται και εξέρχονται από μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. 

Αντιπροσωπεύει την ικανότητα της επιχείρησης να παράγει (ή να καταναλώνει) μετρητά, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων, την επένδυση στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της ρευστότητας. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ταμειακών ροών:

#1 Λειτουργικό cashflow

Αντιπροσωπεύει τα μετρητά που παράγονται από τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας εταιρείας, όπως τα έσοδα από τις πωλήσεις και τα έξοδα που σχετίζονται με την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

#2 Επενδυτικό cashflow

Περιλαμβάνει τα μετρητά που δαπανήθηκαν ή εισπράχθηκαν μέσω επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως η αγορά ή η πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, οι εξαγορές ή οι επενδύσεις σε άλλες επιχειρήσεις.

#3 Χρηματοδοτικό cashflow

Εδώ απεικονίζονται οι ταμειακές ροές που σχετίζονται με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες μιας εταιρείας, όπως η έκδοση ή η αποπληρωμή χρέους, η έκδοση ή η επαναγορά μετοχών και η καταβολή μερισμάτων.

Cashflow - Γιατί έχει σημασία για μία εταιρεία;

#1 Φερεγγυότητα και χρηματοοικονομική σταθερότητα

Οι θετικές ταμειακές ροές διασφαλίζουν ότι μια εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις της, όπως η πληρωμή των προμηθευτών, των εργαζομένων και των δανειστών. Το ανεπαρκές cashflow μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ρευστότητας, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε αδυναμία κάλυψης των καθημερινών δαπανών και, τελικά, σε αφερεγγυότητα.

#2 Επενδυτικές ευκαιρίες και ανάπτυξη

Ένα υγιές cashflow επιτρέπει σε μία εταιρεία να επενδύσει σε ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως η επέκταση των δραστηριοτήτων, η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η κυκλοφορία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι εταιρείες με ισχυρές ταμειακές ροές είναι σε καλύτερη θέση να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και να παραμείνουν μπροστά από τον ανταγωνισμό.

#3 Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Οι δανειστές και οι επενδυτές αξιολογούν συχνά τις ταμειακές ροές μιας εταιρείας κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και των δυνατοτήτων απόδοσης της επένδυσης. Μια ισχυρή ταμειακή ροή μπορεί να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν δάνεια, να προσελκύσουν επενδυτές και να διαπραγματευτούν ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

#4 Χρηματοοικονομική ευελιξία και διαχείριση κινδύνων

Οι εταιρείες με ισχυρές ταμειακές ροές έχουν μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία για να αντιμετωπίσουν οικονομικές υφέσεις, αλλαγές στον κλάδο και απροσδόκητες δαπάνες. Αυτή η ανθεκτικότητα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες των εταιρειών να μετριάσουν τους κινδύνους και να διατηρήσουν την οικονομική σταθερότητα που είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

#5 Αξιολόγηση επιδόσεων και λήψη στρατηγικών αποφάσεων

Η παρακολούθηση των ταμειακών ροών (cashflows) μπορεί να παράσχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις μιας εταιρείας, βοηθώντας τους ιδιοκτήτες εταιρειών να εντοπίσουν τομείς προς βελτίωση και να λάβουν τεκμηριωμένες στρατηγικές αποφάσεις. Η τακτική ανάλυση των ταμειακών ροών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες, να μειώσουν τις αναποτελεσματικότητες και να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία.

cashflow

Πως να βελτιώσετε και να διαχειριστείτε το Cashflow σας;

Μπορείτε να λάβετε διάφορα μέτρα για να βελτιώσετε και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές σας. Συγκεκριμένα μπορείτε: 

#1 Να παρακολουθείτε τακτικά τα cashflows

Κάντε έλεγχο τακτικά στις καταστάσεις ταμειακών ροών σας για να εντοπίζετε τάσεις, να εντοπίζετε πιθανά προβλήματα και να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.

#2 Ελέγξτε τα έξοδα

Αξιολογήστε και ιεραρχήστε τα έξοδα, περικόπτοντας τα περιττά έξοδα και διαπραγματευτείτε καλύτερους όρους με τους προμηθευτές για να βελτιώσετε τη ρευστότητα.

#3 Να είστε έτοιμοι για απρόβλεπτες καταστάσεις

Δημιουργήστε ένα απόθεμα μετρητών ή μια πιστωτική γραμμή για να παρέχετε ένα δίχτυ ασφαλείας για απρόβλεπτες δαπάνες ή μετρητά.

Εμπιστευτείτε στην KRS τη διαχείριση των ταμειακών ροών σας

Το ταμείο μιας επιχείρησης αποτελεί την καρδιά της. Ωστόσο, για να διατηρηθεί ζωντανή η καρδιά μιας επιχείρησης, απαιτείται η ορθή διαχείρισή της.

Εμπιστευόμενοι τον έλεγχο των ταμειακών σας εσόδων και εξόδων στο λογιστικό μας γραφείο, δεν θα χρειαστεί να ανησυχείτε ποτέ ξανά για βαριές χρεολυσίες και την εξασθένηση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Ανεξάρτητα με το μέγεθος που έχει η επιχείρηση σας, στο λογιστικό γραφείο της KRS έχουμε τις γνώσεις και τον τρόπο να της παρέχουμε την ουσιαστική βοήθεια που της αξίζει.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες μας πατήστε εδώ.

Cashflow vs Profit

Το cashflow και το profit, ή αλλιώς το κέρδος, συχνά εκλαμβάνονται λανθασμένα ως το ίδιο πράγμα, αλλά έχουν διαφορετικές έννοιες. Ενώ το cashflow αναφέρεται στην κίνηση των χρημάτων μέσα και έξω από μια επιχείρηση, το κέρδος μετρά την οικονομική απόδοση μιας εταιρείας αφαιρώντας τα έξοδά της από τα έσοδά της. Το κέρδος ουσιαστικά είναι το χρηματικό ποσό που απομένει μετά την εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων.

Συνοψίζοντας

Αναλύσαμε τι είναι το cashflow και ποιοι τύποι cashflow υπάρχουν. Εξετάσαμε επίσης τους λόγους για τους οποίους το cashflow έχει σημασία για τις εταιρείες αλλά και πως μπορεί μία εταιρεία να βελτιώσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές της.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: