Ατομική Επιχείρηση ή ΕΕ; Αναλυτική Σύγκριση - KRS
ΆρθραΑτομική Επιχείρηση ή ΕΕ; Αναλυτική Σύγκριση

Ατομική Επιχείρηση ή ΕΕ; Αναλυτική Σύγκριση

Ατομική Επιχείρηση ή σύσταση Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ); Τι συμφέρει περισσότερο και ποια καλύπτει τις ανάγκες σας;

Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε αναλυτικά στα δύο αυτά εταιρικά είδη, αναφέροντας τα βασικά τους πλεονεκτήματα και τη φορολογία τους, συγκρίνοντας τα.

Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στις εξής θεματικές:

 • Τι είναι η Ατομική Επιχείρηση
 • Πλεονεκτήματα Ατομικής Επιχείρησης
 • Πως φορολογείται μία Ατομική Επιχείρηση;
 • Τι είναι η Ετερόρρυθμη Εταιρεία;
 • Πλεονεκτήματα ΕΕ  
 • Πως φορολογείται μία ΕΕ;
 • Ατομική Επιχείρηση ή ΕΕ;
 • Η επιλογή της ΙΚΕ

Τι είναι η Ατομική Επιχείρηση;

Η Ατομική Επιχείρηση αναγνωρίζεται ως η παλαιότερη και πιθανώς απλούστερη μορφή επιχείρησης στην Ελληνική αγορά. Συχνά, αυτό το είδος της επιχείρησης είναι μικρό και οικογενειακού χαρακτήρα, ιδρυμένο από έναν επιχειρηματία, ο οποίος ενεργεί ταυτόχρονα ως ιδιοκτήτης και διευθυντής.

Αυτό συνεπάγεται ότι ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για όλες τις αποφάσεις που αφορούν την επιχείρηση και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτές. 

Ο ίδιος έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τα χρέη της επιχείρησης, με την προσωπική του περιουσία να βρίσκεται σε κίνδυνο. 

Αυτός ο παράγοντας πρέπει να ληφθεί υπόψη από όσους εξετάζουν την ίδρυση μιας Ατομικής Επιχείρησης.

Ατομική Επιχείρηση

Πλεονεκτήματα Ατομικής Επιχείρησης

Αφού αναφερθήκαμε στην έννοια της ατομικής επιχείρησης, ας δούμε πιο λεπτομερώς μερικά από τα προτερήματα που προσφέρει.

Πλεονέκτημα #1: Ευελιξία  

Το κύριο πλεονέκτημα των ατομικών επιχειρήσεων είναι η ευελιξία που επιτρέπουν. 

Αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ένταξη διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου ο ιδρυτής θέλει να έχει την ελευθερία να ασχοληθεί με τον τομέα που τον ενδιαφέρει περισσότερο.

Πλεονέκτημα #2: Χαμηλές λειτουργικές δαπάνες

Επιπλέον, οι ατομικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν χαμηλά λειτουργικά έξοδα. 

Λόγω της ίδρυσης από ένα άτομο και του μεγέθους τους ως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το κόστος ίδρυσης και διαχείρισης είναι σχετικά χαμηλό. 

Αυτό τις καθιστά κατάλληλες για άτομα που δεν έχουν μεγάλα αρχικά κεφάλαια.

Πλεονέκτημα #3: Γρήγορη λήψη αποφάσεων

Το τρίτο πλεονέκτημα των Ατομικών Επιχειρήσεων είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων που διαθέτουν. 

Με άλλα λόγια, εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης, έχει την ευθύνη για κάθε απόφαση που θα επηρεάσει την πορεία της επιχείρησης. 

Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις λαμβάνονται γρήγορα και αποδοτικά, χωρίς την ανάγκη για έγκριση από πολλαπλά μέλη.

Πως φορολογείται μία Ατομική Επιχείρηση;

Ας εξετάσουμε λοιπόν πως φορολογείται μία ατομική επιχείρηση.

Στην Ελλάδα, η ατομική απιχείρηση φορολογείται ως εξής: 

 • Για φορολογητέο εισόδημα από 0 έως 10.000 ευρώ, η φορολογία είναι 9%.
 • Για φορολογητέο εισόδημα από 10.001 έως 20.000 ευρώ, η φορολογία είναι 22%.
 • Για φορολογητέο εισόδημα από 20.001 έως 30.000 ευρώ, η φορολογία είναι 28%.
 • Για φορολογητέο εισόδημα από 30.001 έως 40.000 ευρώ, η φορολογία είναι 36%.
 • Για φορολογητέο εισόδημα άνω των 40.001 ευρώ, η φορολογία είναι 44%.

Αυτή η κλίμακα ισχύει για τη φορολογία των κερδών μιας Ατομικής Επιχείρησης. Επομένως πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ατομική Επιχείρηση, και πως θα ξεκινήσετε μία, διαβάστε εδώ.

Τι είναι η Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) αποτελεί μια προσωπική εταιρεία που ιδρύεται από τουλάχιστον δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την ιδιότητα των εταίρων να είναι είτε ομόρρυθμοι είτε ετερόρρυθμοι.

Στην περίπτωση που οι εταίροι είναι ομόρρυθμοι, φέρουν απεριόριστη ευθύνη, ενώ εάν είναι ετερόρρυθμοι, η ευθύνη τους είναι περιορισμένη, καθώς ευθύνονται μόνο για το ποσό της συμμετοχής τους.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, βάσει του Νόμου 4072/2012, άρθρο 282, εάν εκλείψει, αποκλειστεί ή πεθάνει ο μοναδικός ετερόρρυθμος εταίρος, η ετερόρρυθμη εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί ως ομόρρυθμη εταιρεία.

ΕΕ

Πλεονεκτήματα ΕΕ

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) παρουσιάζει τρία κύρια πλεονεκτήματα:

#1 Σταθερός συντελεστής φορολόγησης

 Η φορολόγηση της ΕΕ πραγματοποιείται με βάση έναν σταθερό συντελεστή, κάτι που μπορεί να διευκολύνει τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των εταιρικών οικονομικών.

#2 Χρήση απλογραφικών βιβλίων

Οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν απλογραφικά βιβλία, καθιστώντας τη διαχείριση των λογιστικών εγγραφών πιο απλή. Ωστόσο, εάν τα έσοδα υπερβαίνουν το ποσό των 1.500.000€, τότε υπάρχει υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

#3 Περιορισμένη ευθύνη για ετερόρρυθμους εταίρους

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν φέρουν απεριόριστη ευθύνη, αλλά ευθύνονται μόνο για το ποσό της συμμετοχής τους στην εταιρεία. Αυτό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για τους ετερόρρυθμους εταίρους και να τους κάνει πιο προσεκτικούς στις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Πως φορολογείται μία ΕΕ;

Σχετικά με τη φορολογία, η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με την Ομόρρυθμη Εταιρεία. Συγκεκριμένα, τα κέρδη φορολογούνται με έναν συντελεστή 22% και για τα πρώτα τρία έτη, η προκαταβολή φόρου καθορίζεται στο 40%.

Για να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ, αλλά και τις διαφορές της με την Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), διαβάστε εδώ.

Ατομική Επιχείρηση ή ΕΕ;

Τελικά ποιο από τα δύο αυτά εταιρικά είδη αξίζει να επιλέξετε; 

Η αλήθεια είναι πως η ατομική επιχείρηση όπως και η ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ), έχουν τα δικά τους ξεχωριστά πλεονεκτήματα.

Επίσης διαφορές συναντάμε και στο πως φορολογείται η κάθε μία.

Αν σας ενδιαφέρει  να έχετε μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων, τότε η ατομική επιχείρηση ίσως είναι η κατάλληλη επιλογή για εσάς.

Αν πάλι σας ενδιαφέρει να έχετε σταθερό συντελεστή φορολόγησης και περιορισμένη ευθύνη, τότε μπορείτε να επιλέξετε την ΕΕ. 

Η επιλογή της ΙΚΕ

Εάν αλλάξατε γνώμη και κανένα από τα δύο προαναφερθέντα εταιρικά είδη δεν σας ικανοποιεί, τότε μπορείτε να εξετάσετε την επιλογή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ).

 Η ΙΚΕ μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική λύση, καθώς πρόκειται για μια εταιρική μορφή που συνδυάζει πολλά από τα πλεονεκτήματα που αναλύθηκαν νωρίτερα.

Πράγματι, η ΙΚΕ έχει αποκτήσει τη φήμη ως μία από τις πιο δημοφιλείς εταιρικές δομές στην Ελληνική αγορά.

Η ΙΚΕ είναι επίσης η κορυφαία επιλογή για όσους επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους startup εταιρία

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ΙΚΕ, διαβάστε εδώ.

ΙΚΕ

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στο τι είναι μία ατομική επιχείρηση, στα πλεονεκτήματα της και στο πως φορολογείται. Επίσης εξετάσαμε την περίπτωση μίας ΕΕ, και τη φορολογία της.

Συγκρίνοντας τα δύο αυτά είδη εταιρειών, μπορούμε να αναγνωρίσουμε πως έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και μοναδικά πλεονεκτήματα. 

Η επιλογή της κατάλληλης μορφής εξαρτάται όμως από εσάς και τις ανάγκες σας. 

Πριν, λοιπόν, ξεκινήσετε τη δική σας εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζετε τι ισχύει για κάθε μορφή, ώστε να κάνετε τη σωστή απόφαση.

Αυτό είναι κάτι για το οποίο στην KRS έχουμε πολυετή εμπειρία, επομένως μπορούμε να σας βοηθήσουμε τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό όσον αφορά την έναρξη της εταιρείας.

Αν λοιπόν θέλετε να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας με ασφάλεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή.

2 Comments

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: