Φαρμακείο ΕΟΠΠΥ: Τι είναι και ποιες είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας; - KRS
ΆρθραΦαρμακείο ΕΟΠΠΥ: Τι είναι και ποιες είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας;

Φαρμακείο ΕΟΠΠΥ: Τι είναι και ποιες είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας;

Τι ονομάζουμε Φαρμακείο ΕΟΠΠΥ και ποιες είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας του; Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του;

Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Φαρμακείο ΕΟΠΠΥ – Ορισμός
  • Φαρμακείο ΕΟΠΠΥ – Προϋποθέσεις Λειτουργίας
  • Ποιες είναι οι Αρμοδιότητες ενός Φαρμακείου ΕΟΠΠΥ;

Φαρμακείο ΕΟΠΠΥ – Ορισμός

Το Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ έχει σκοπό την παροχή φαρμάκων υψηλής αξίας, όπως ορίζει ο Νόμος, καθώς και φαρμάκων που εγκρίνονται με αποφάσεις του Οργανισμού και φαρμάκων τα οποία δεν είναι εφικτό να διατεθούν μέσω Νοσοκομείων ή Ιδιωτικών Φαρμακείων, σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, τα Φαρμακεία του Οργανισμού μπορούν να προσφέρουν και άλλα προβλεπόμενα θεραπευτικά μέσα, καθώς και υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό, αποκλειστικά στους ασφαλισμένους και σε όσους προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία.

Φαρμακείο ΕΟΠΠΥ - Προϋποθέσεις Λειτουργίας

#1 Προϋπόθεση

Το Φαρμακείο ΕΟΠΠΥ λειτουργεί ως μια εξειδικευμένη μονάδα του Οργανισμού στο επίπεδο της Τοπικής Διοίκησης ΠΕ.ΔΙ. Οι φαρμακευτικές μονάδες, εκτός από εκείνες που έχουν μεταβιβαστεί στον ΕΟΠΥΥ από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν πριν από την έκδοση αυτού του εγγράφου, ιδρύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ βάσει πρότασης της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα καθορισμένα από τον ΕΚΠΥ. Η λειτουργία της εξασφαλίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείου και άλλο βοηθητικό διοικητικό προσωπικό.

 

#2 Προϋπόθεση

Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ παρέχει φάρμακα με βάση ατομικές συνταγές που συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και με την παρουσίαση του βιβλιαρίου ασφάλισης του ασφαλισμένου για ελεγχόμενη και ενημερωμένη αγωγή. Οι συνταγές εκτελούνται όπως ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα φάρμακα που απαιτούν ηλεκτρονική έγκριση από την Επιτροπή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΣΗΠ), πρέπει να εκτελεστούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που γίνεται γνωστή η έγκριση από το αρμόδιο Όργανο. Οι συνταγές που εκτελούν τα Φαρμακεία με αποστολές φαρμάκων, πρέπει να εκτελούνται εντός δέκα ημερών από την μεταβίβασή τους στο αρμόδιο Φαρμακείο και όχι περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες από την κατάθεση της συνταγής στο Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ της περιοχής του ασθενή. Σε ειδικές περιπτώσεις, με έγκριση της Διοίκησης του Οργανισμού, μπορεί να γίνει μια φορά εκτέλεση όλων των φύλλων επαναλαμβανόμενης συνταγής, τριμήνου ή εξαμήνου.

 

#3 Προϋπόθεση

Το Φαρμακείο ΕΟΠΠΥ υπόκειται σε επιθεωρήσεις και ελέγχους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις του Οργανισμού, ως Δημόσιο Φαρμακείο ΝΠΔΔ.

 

#4 Προϋπόθεση

Στις ΠΕΔΙ-ΕΟΠΥΥ λειτουργούν φαρμακεία και αποθήκες φαρμάκων, υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, καθώς και θεραπευτικών μέσων. Στο κτίριο της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ υπάρχει επίσης φαρμακείο και αποθήκη φαρμάκων, υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, καθώς και θεραπευτικών μέσων. Όλα αυτά τα τμήματα βρίσκονται υπό την επίβλεψη φαρμακοποιών που διαθέτουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της ΕΕ. Οι υπάλληλοι του φαρμακείου δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν το δικό τους φαρμακείο, φαρμακαποθήκη ή φαρμακευτικό εργοστάσιο, ή να είναι σε οποιαδήποτε σχέση εργασίας με αντίστοιχη επιχείρηση.

Φαρμακείο

Ποιες είναι οι Αρμοδιότητες ενός Φαρμακείου ΕΟΠΠΥ;

Το Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ διαθέτει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α) Οργανώνει την αγορά, αποθήκευση, διατήρηση και παροχή των φαρμάκων και άλλων υγειονομικών υλικών στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.

Β) Επωμίζεται την ευθύνη για την σωστή αποθήκευση και διατήρηση των φαρμακευτικών προϊόντων μέσα στους χώρους του φαρμακείου, εφαρμόζοντας κατάλληλα συστήματα παροχής που εγγυώνται την ασφαλή χορήγηση και χρήση τους από τους ασθενείς.

Γ) Έχει την αρμοδιότητα για την ορθή εκτέλεση και τον έλεγχο των ιατρικών συνταγών, προκειμένου να αποφεύγονται φαρμακευτικά λάθη και να διασφαλίζεται η ρατιοναλιστική χρήση των φαρμάκων.

Δ) Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της φαρμακευτικής νομοθεσίας και του ΕΚΠΥ.

Ε) Εφαρμόζει οδηγίες από τη διοίκηση που αποβλέπουν στην υιοθέτηση πρακτικών που είναι σωστές, πιο ωφέλιμες για τον ασθενή και οικονομικά αποδοτικές στη διαχείριση των φαρμάκων.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στο Φαρμακείο ΕΟΠΠΥ, τον ορισμό και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του. 

Επίσης είδαμε και τις αρμοδιότητες ενός φαρμακείου ΕΟΠΠΥ.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί.

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: