Ίδρυση ΙΚΕ – Αναλυτικός Οδηγός - KRS
ΆρθραΊδρυση ΙΚΕ – Αναλυτικός Οδηγός

Ίδρυση ΙΚΕ – Αναλυτικός Οδηγός

Αν ενδιαφέρεστε για Ίδρυση ΙΚΕ, έχουμε δημιουργήσει το συγκεκριμένο άρθρο ακριβώς για εσάς. 

Συγκεκριμένα σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

 • Τι είναι η ΙΚΕ;
 • Πλεονεκτήματα ΙΚΕ
 • Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για Ίδρυση ΙΚΕ;
 • Ίδρυση ΙΚΕ – Τι ισχύει σχετικά με την επωνυμία
 • Ίδρυση ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ

Τι είναι η ΙΚΕ;

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή αλλιώς ΙΚΕ, αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες εταιρικές μορφές στην Ελλάδα. Έκανε την εμφάνιση της το 2012, και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα άρχισε να επιλέγεται από όλο και περισσότερους επιχειρηματίες, λόγω μίας σειράς πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Στην επόμενη παράγραφο θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε ορισμένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της ΙΚΕ.

Ίδρυση ΙΚΕ

Πλεονεκτήματα ΙΚΕ

 Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα πλεονεκτήματα αν προχωρήσετε σε ίδρυση ΙΚΕ.


Πλεονέκτημα #1: Σταθερότητα στη φορολογία

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, η φορολογία σε μια ΙΚΕ είναι σταθερή στο 22%, παρόμοια με άλλες εταιρικές δομές.

Η ΙΚΕ συχνά συγκρίνεται με τις ατομικές επιχειρήσεις λόγω της δυνατότητας ίδρυσης από ένα μόνο άτομο. Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο φορολογικός συντελεστής κυμαίνεται ανάλογα με τα κέρδη, ενώ στην ΙΚΕ παραμένει σταθερός στο 22%.

 

Πλεονέκτημα #2: Καμία απαίτηση για αρχικό κεφάλαιο

Μαζί με την σταθερότητα στη φορολογία, η ΙΚΕ διακρίνεται για την απουσία ανάγκης αρχικού κεφαλαίου.

Ενώ στην ΙΚΕ το αρχικό κεφάλαιο μπορεί να είναι και 0 ευρώ, στην ΑΕ υπάρχει μια ελάχιστη απαίτηση 25.000 ευρώ για την ίδρυση.

 

Πλεονέκτημα #3: Απλότητα στη διαδικασία ίδρυσης

Η ΙΚΕ είναι δημοφιλής λόγω της γρήγορης και απλής διαδικασίας ίδρυσης.

Η ΙΚΕ μπορεί να ιδρυθεί με εγγραφή στο ΓΕΜΗ μέσα σε μόλις μία ώρα μέσω της ηλεκτρονικής “Υπηρεσίας Ενιαίας Διαδικασίας” (e-ΥΜΔ). Η διαδικασία ίδρυσης απαιτεί μόνο ένα απλό ιδιωτικό έγγραφο, εκτός εάν η νομοθεσία ή τα μέρη απαιτούν συμβολαιογραφική πράξη, όπως σε περιπτώσεις εισφοράς ακινήτων.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για Ίδρυση ΙΚΕ;

Ας δούμε λοιπόν ορισμένα από τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε ώστε να ιδρύσετε μία ΙΚΕ ή αλλιώς μία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

 • Φόρμα Δήλωσης για το ΓΕΜΗ: Σε περίπτωση ιδρυτή Φυσικού ή Νομικού προσώπου.
 • Καταστατικό της Ι.Κ.Ε.: Συνοδεύεται από το πρότυπο του ΓΕΜΗ.
 • Δύο εκτυπώσεις του καταστατικού υπογεγραμμένες από ιδρυτές ή αρμόδιους, και μία σε ψηφιακή μορφή (doc).
 • Απόδειξη πληρωμής του κεφαλαίου, όταν απαιτείται.
 • Επιβεβαίωση διεύθυνσης: Μίσθωση στο ΑΦΜ του εκπροσώπου, καταχωρημένο στο TAXIS.
 • Έντυπο Δ211 για έναρξη εργασιών.
 • Λήψη βεβαίωσης και ΑΦΜ για την ΙΚΕ.

Πρόσθετα στοιχεία:

 • Αντίγραφα ταυτοτήτων των εταίρων ή ενεργό Διαβατήριο για πολίτες ΕΕ, και Διαβατήριο με Άδεια Διαμονής για μη-ΕΕ.
 • Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος ή Άδεια εκμετάλλευσης από Δήμο, αναλόγως της φύσης της επιχείρησης (π.χ. φούρνος, εστιατόριο).
 • Δίπλωμα ή Άδεια επαγγελματικής δραστηριότητας, αν χρειάζεται.
 • Τραπεζικός λογαριασμός των ιδρυτών, για επιστροφές κεφαλαίου.
 • Επικοινωνία εκπροσώπου των εταίρων για διασαφηνίσεις με το ΓΕΜΗ.
 • Βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου της έδρας, εκτός αν εξαιρείται.
Δημιουργία ΙΚΕ

Ίδρυση ΙΚΕ – Τι ισχύει σχετικά με την επωνυμία

Η επωνυμία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) δύναται να προέρχεται από το όνομα των εταίρων, το αντικείμενο δραστηριότητάς της ή άλλες φράσεις, χρησιμοποιώντας ακόμα και λατινικούς χαρακτήρες. Απαραίτητο στοιχείο της επωνυμίας είναι τα λόγια “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή το συντόμευμα “ΙΚΕ”. Για διεθνείς σχέσεις, χρησιμοποιούνται οι όροι “Private Company” ή το ακρωνύμιο “P.C.”.

Αν πρόκειται για μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η επωνυμία πρέπει να περιλαμβάνει “Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή “Μονοπρόσωπη ΙΚΕ”. Διεθνώς, αυτό αντιστοιχεί σε “Single Member Private Company” ή “Single Member P.C.”.

Ίδρυση ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ

Η ίδρυση ΙΚΕ γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του ΓΕΜΗ (https://eyms.businessportal.gr).

Δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλο καταστατικό πέρα από το πρότυπο, το οποίο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά με τα απαιτούμενα στοιχεία, μετά τον έλεγχο της επωνυμίας.

Η ηλεκτρονική ίδρυση ΙΚΕ κοστίζει λιγότερο από την παραδοσιακή, καθώς δεν υπάρχει παράβολο σύστασης.

Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά από τους ιδρυτές. Χωρίς τα πρότυπα καταστατικά, η σύσταση της εταιρείας πρέπει να γίνει μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων.

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η αίτηση μέσω της e-ΥΜΣ:

 • το σύστημα παρέχει αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 
 • δημιουργείται ηλεκτρονικός Φάκελος και Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ 
 • παραλαμβάνονται κωδικοί πρόσβασης για την πλατφόρμα του ΓΕΜΗ 
 • τα στοιχεία μεταφέρονται στο TAXIS μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, ώστε η εταιρεία να λαμβάνει ΑΦΜ και κλειδάριθμο και γίνεται δημοσίευση της ίδρυσης της εταιρείας.
Σύσταση ΙΚΕ

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στην ΙΚΕ ή αλλιώς την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, καθώς και τα πλεονεκτήματα της. Επίσης αναφερθήκαμε στα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεστε προκειμένου να κάνετε ίδρυση ΙΚΕ

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί. 

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: