Πως μπορεί να γίνει κάποιος μέτοχος σε ΙΚΕ; - KRS
ΆρθραΠως μπορεί να γίνει κάποιος μέτοχος σε ΙΚΕ;

Πως μπορεί να γίνει κάποιος μέτοχος σε ΙΚΕ;

Ενδιαφέρεστε να γίνεται μέτοχος σε ΙΚΕ αλλά δεν γνωρίζετε αρκετά σχετικά με τον τρόπο αλλά και τις υποχρεώσεις; Τότε το συγκεκριμένο άρθρο μπορεί να σας βοηθήσει.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε όσα χρειάζεται να γνωρίζετε στην περίπτωση που θέλετε να γίνεται μέτοχος ΙΚΕ και θα αναφερθούμε στις εξής θεματικές:

  • Μέτοχος σε ΙΚΕ – Μετοχικό Κεφάλαιο ΙΚΕ
  • Ποιες αρμοδιότητες έχει ένας μέτοχος σε ΙΚΕ;
  • Μέτοχος ΙΚΕ – Τι ισχύει σχετικά με την ασφάλιση;

Μέτοχος σε ΙΚΕ - Μετοχικό Κεφάλαιο ΙΚΕ

Στην ΙΚΕ, το κεφάλαιο καθορίζεται από τους μετόχους και μπορεί να φτάσει μέχρι το μηδέν. 

Για να γίνει κανείς μέτοχος σε μία ΙΚΕ θα πρέπει να αποκτήσει αρχικά μετοχικό κεφάλαιο. Για να αποκτήσει κάποιος μετοχικό κεφάλαιο και ουσιαστικά να γίνει εταίρος, θα πρέπει να συμμετέχει στην ΙΚΕ με τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τρόπους.

#1 Κεφαλαιακές Εισφορές

Αυτές οι εισφορές είναι σε μετρητά ή σε είδος και αποτελούν το βασικό κεφάλαιο της ΙΚΕ. Μπορεί να είναι αντικείμενα που έχουν χρηματική αξία, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος συμμετοχής.

#2 Εξωκεφαλαιακές Εισφορές

Πρόκειται για παροχές που δεν μπορούν να υπολογιστούν ως κεφαλαιακές εισφορές, π.χ. υπηρεσίες ή εργασίες. Οι παροχές αυτού του τύπου πρέπει να περιγράφονται στο καταστατικό της ΙΚΕ και έχουν συγκεκριμένη διάρκεια.

#3 Εγγυητικές Εισφορές

Ο μέτοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για τα χρέη της ΙΚΕ μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό που καθορίζεται στο καταστατικό. Με αυτόν τον τρόπο, ο μέτοχος δεσμεύεται ότι θα καλύψει τα χρέη της εταιρείας εάν χρειαστεί. Το μέγιστο ύψος της εγγυητικής εισφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το 75% του συνολικού ποσού της ευθύνης.

Ποιες αρμοδιότητες έχει ένας Μέτοχος σε ΙΚΕ;

Σε μια Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, οι μέτοχοι (εταίροι) είναι αρμόδιοι για όλες τις εταιρικές αποφάσεις:

  • Σχετικά με τις αλλαγές στο καταστατικό, όπως η αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν νόμος ή το καταστατικό ορίζει διαφορετικά για τον διαχειριστή.
  • Για τον διορισμό ή ανάκληση του διαχειριστή, υπό το πρίσμα του άρθρου 60.
  • Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών, την διανομή των κερδών, τον διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από ευθύνες.
  • Για τον αποκλεισμό ενός εταίρου.
  • Σχετικά με τη λύση της εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη μετατροπή ή τη συγχώνευσή της.

Τέλος, η ανάθεση στον διαχειριστή της εξουσίας τροποποίησης του καταστατικού αποφασίζεται με ομοφωνία των εταίρων.

Μέτοχος σε ΙΚΕ – Τι ισχύει σχετικά με την ασφάλιση;

Στην περίπτωση της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ (ΜΙΚΕ), ο μόνος εταίρος πρέπει να είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ. Αυτοί που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία έχουν υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ σε ολόκληρη τη χώρα, όπως ισχύει και για άλλες μορφές κεφαλαιουχικών εταιρειών όπως η ΕΠΕ και η ΑΕ. 

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως στην περίπτωση που οριστεί άλλος διαχειριστής στη μονοπρόσωπη, τότε ο μέτοχος ΙΚΕ δεν χρειάζεται να ασφαλιστεί.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους μετόχους μιας ΙΚΕ που δεν είναι διαχειριστές, μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει πως υπόχρεος ασφάλισης είναι μόνο ο διαχειριστής.

Συνοψίζοντας

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στο πως μπορεί να γίνει κάποιος μέτοχος σε ΙΚΕ, καθώς και τα είδη των εισφορών τα οποία θα του το επιτρέψουν. 

Επίσης είδαμε αναλυτικά και τις αρμοδιότητες που έχει ένας μέτοχος ΙΚΕ.

Αν θέλετε να μάθετε ακόμη περισσότερα για την ΙΚΕ, μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό ebook που έχουμε ετοιμάσει από εδώ.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί. 

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: