Τριετίες στον Ιδιωτικό Τομέα: Τι ισχύει και ποιους αφορά; - KRS
ΆρθραΤριετίες στον Ιδιωτικό Τομέα: Τι ισχύει και ποιους αφορά;

Τριετίες στον Ιδιωτικό Τομέα: Τι ισχύει και ποιους αφορά;

Την 1.1.2024, μετά από 12 χρόνια, οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα «ξεπαγώνουν». Αυτό σημαίνει ότι η μνημονιακή ρύθμιση που διατηρούσε τις τριετίες «παγωμένες» μέχρι η ανεργία να φτάσει σε μονοψήφιο αριθμό, δεν θα ισχύει πλέον. Ενώ περιμένουμε τη νομοθετική παρέμβαση που θα επιτρέπει αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα, οι αυξήσεις που θα εφαρμοστούν τη νέα χρονιά θα καλύπτουν τις προσαυξήσεις της προϋπηρεσίας, όπως οι 3ετίες, 5ετίες ή άλλες που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις.

Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε περισσότερα σχετικά με τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα και θα αναλύσουμε τις εξής θεματικές:

  • Πίσω από τη νέα Ρύθμιση για τις Τριετίες
  • Τι είναι οι Τριετίες; 
  • Τριετίες – Ποιοι εργαζόμενοι επηρεάζονται;
  • Πως υπολογίζεται η προϋπηρεσία στη μερική απασχόληση;
  • Τριετίες – Σχετικά με τον χρόνο εργασίας
  • Τριετίες –  Πως υπολογίζεται η προϋπηρεσία στη μερική απασχόληση;
  • Τι γίνεται με τα υπόλοιπα επιδόματα προϋπηρεσίας;

Πίσω από τη νέα Ρύθμιση για τις Τριετίες

Όπως αναφέραμε και στην αρχή του άρθρου, από την 1η Ιανουαρίου 2024, καταργείται η προηγούμενη ρύθμιση που είχε επιβληθεί με το άρθρο 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του 2012 (αρ. 6/28.2.2012, Α’ 38) και είχε δημιουργηθεί με βάση το άρθρο 1 του ν. 4046/2012 (Α’ 28). Αυτή η παλιά ρύθμιση ανέστειλε αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, καθώς και επιδόματα όπως το επίδομα πολυετίας, τριετίας και πενταετίας.

Η νέα αλλαγή στοχεύει στη βελτίωση του εισοδήματος των εργαζομένων, την αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης και τη σύγκλιση των μισθών με άλλα κράτη της Ε.Ε. Με την κατάργηση αυτής της ρύθμισης, οι εργαζόμενοι θα δουν βελτίωση στο εισόδημά τους και το βιοτικό τους επίπεδο. Επιπλέον, ορίζονται σαφώς οι προϋποθέσεις για τις αυξήσεις και τα επιδόματα που είχαν ανασταλεί από το 2012 έως το 2023.

Τι είναι οι Τριετίες;

Οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα είναι ένα επίδομα που ανταμείβει την προϋπηρεσία (επίδομα προϋπηρεσίας). Δίνεται ως αύξηση στον εργαζόμενο που έχει τρία χρόνια προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και ειδικότητα. Κάθε επιχείρηση το αναγνωρίζει και δεν μηδενίζεται με αλλαγή εργοδοτικής σχέσης.

Η αύξηση είναι ισοδύναμη με το 10% του βασικού μισθού και μπορεί να χορηγηθεί έως τρεις φορές: στα τρία, στα έξι και στα εννέα χρόνια προϋπηρεσίας.

τριετίες

Τριετίες - Ποιοι εργαζόμενοι επηρεάζονται;

Ας δούμε λοιπόν ποιοι εργαζόμενοι επηρεάζονται από τις τριετίες.

Το επίδομα προϋπηρεσίας, αφορά περίπου 500.000 εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον Κατώτατο Μισθό και άλλους 300.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τους βασικούς μισθούς κλαδικών συμβάσεων.

Βάσει πληροφοριών από το υπουργείο Εργασίας, υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα:

Α. Εργαζόμενοι που ξεκίνησαν την εργασία τους μετά την 14η Φεβρουαρίου 2012 (ημερομηνία εφαρμογής της 6ης ΠΥΣ με τη «πάγωση» των τριετιών): 

Από την 1.1.24, θα αρχίσουν να συγκεντρώνουν το δικαίωμα για επίδομα, με 10% ανα τριετία. Για παράδειγμα, αν ένας εργαζόμενος παίρνει τον κατώτατο μισθό, θα έχει: 780 ευρώ (0-3 χρόνια), 858 ευρώ (3-6 χρόνια), 936 ευρώ (6-9 χρόνια) και 1014 ευρώ (>9 χρόνια).

Β. Για εκείνους που εργάστηκαν πριν την 14.2.2012:

  1. Με 3-6 χρόνια προϋπηρεσία προ του 2012: Το επίδομα της 1ης τριετίας ξεκινάει 1.1.24 και θα πληρώνεται από 1.1.25, με αύξηση 10% στον μισθό (δηλ. 858 ευρώ βάσει των τωρινών αριθμών).
  2. Με 6-9 χρόνια προϋπηρεσία προ του 2012: Το επίδομα της 2ης τριετίας ξεκινάει 1.1.24 και θα πληρώνεται από 1.1.25, με αύξηση 20% (δηλ. 936 ευρώ βάσει των τωρινών αριθμών).
  3. Με 9 χρόνια και άνω προϋπηρεσία προ του 2012: Το επίδομα της 1ης τριετίας ξεκινάει 1.1.24 και θα πληρώνεται από 1.1.25, με αύξηση 30% (δηλ. 1014 ευρώ βάσει των τωρινών αριθμών).

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, χορηγείται 5% προσαύξηση για κάθε συμπλήρωση 3ετίας με ανώτατο τις έξι 3ετίες. 

Συγκεκριμένα από τα 3 έτη και πάνω έως και τη συμπλήρωση των 18 ετών παρέχεται αύξηση 1,75€ για κάθε τριετία, στο κατώτατο ημερομίσθιο το οποίο σήμερα είναι 34,84€.

Πως υπολογίζεται η προϋπηρεσία στη μερική απασχόληση;

Για να υπολογίσουμε την προϋπηρεσία από τη μερική απασχόληση, θεωρούμε ότι παλιότερα μία ημέρα προϋπηρεσίας ισοδυναμούσε με 8 ώρες εργασίας. Όμως, στις σημερινές μετρήσεις, 6 ώρες και 40 λεπτά (ή 6,67 ώρες) θεωρούνται ως μία ημέρα προϋπηρεσίας. Για να συμπληρώσει κάποιος ένα ολόκληρο έτος προϋπηρεσίας, πρέπει να έχει εργαστεί συνολικά 2.000 ώρες.

Τριετίες – Σχετικά με τον χρόνο εργασίας

Ο χρόνος εργασίας που έχει γίνει μέχρι τις 14/2/2012 ή θα γίνει από 1/1/2024 και μετά με μερική απασχόληση, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 33 του ν. 5053/2023. Αυτός ο χρόνος θεωρείται ίδιος με αυτόν ενός εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης, βάσει της παρ. 2/β΄ του άρθρου 2 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, μια μέρα μερικής απασχόλησης που συμφωνεί με τον κανονικό (είτε νόμιμο είτε συμβατικό) χρόνο του αναφερόμενου εργαζόμενου, θεωρείται ως μία ημέρα προϋπηρεσίας.

Προσοχή: Για την περίοδο από 14/2/2012 μέχρι 31/12/2023, δεν προκύπτει καμία δικαίωση για αυξήσεις σε μισθούς ή ημερομίσθια, ούτε λόγω υπηρεσιακών ωριμάνσεων που βασίζονται στον χρόνο εργασίας, όπως αναφέρεται παραπάνω. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο υπολογισμός προϋπηρεσίας για το διάστημα αυτό.

Τριετίες – Πως υπολογίζεται η προϋπηρεσία στη μερική απασχόληση;

Στο παρελθόν, 8 ώρες απασχόλησης ισοδυναμούσαν με μία ημέρα προϋπηρεσίας. Τώρα, για να υπολογίσουμε την ίδια προϋπηρεσία, 6 ώρες και 40 λεπτά, δηλαδή 6,67 ώρες, ισούνται με 1 ημέρα. Για τη συμπλήρωση ενός έτους προϋπηρεσίας χρειάζονται 2.000 ώρες.

Ο μισθωτός έχει την ευθύνη να αποδείξει την προϋπηρεσία του ενώπιον του εργοδότη, παρέχοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τα χρόνια εργασίας του.

τριετίες στον ιδιωτικό τομέα

Τι γίνεται με τα υπόλοιπα επιδόματα προϋπηρεσίας;

Η νέα διάταξη προτείνει την κατάργηση της παύσης ισχύος των ρυθμίσεων στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στις Διαιτητικές Αποφάσεις που αφορούν πρόσθετες αμοιβές βάσει προϋπηρεσίας (όπως τα επιδόματα για τρία ή πέντε χρόνια εργασίας). Στην ουσία, αυτό θα επεκτείνει τα οφέλη σε περίπου 300.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που υπόκεινται στις τρέχουσες κλαδικές συμβάσεις.

Συνοψίζοντας

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στις τριετίες, το τι είναι αλλά και ποιους εργαζόμενους αφορούν. Επίσης είδαμε αναλυτικά το ποσοστό αύξησης του μισθού σε κάθε περίπτωση.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί. 

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: