Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και πολλοί γονείς θα θέλουν να μάθουν τι ισχύει για εργοδότες και εργαζόμενους για την γονική άδεια. Πόσες μέρες δικαιούνται και ποιός από τους γονείς μπορεί να κάνει χρήση της γονικής άδειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 9 του Ν.1483/1984 ορίζονται τα εξής:

 • Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης του παιδιού
 • Αφορά παιδί / μαθητή-μαθήτρια ηλικίας µέχρι 16 ετών το οποίο παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης
 • Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά από άδεια του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους
 • Η διάρκεια της γονικής άδειας χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς
 • Η ευχέρεια χορήγησης της άδειας αυτής σε ώρες, σημαίνει ότι διατηρείται το δικαίωμα του εργαζόμενου αθροίζοντας τις ώρες αυτές να εξαντλήσει τον συνολικό αριθμό των ημερών που δικαιούται για κάθε παιδί (Έγγραφο Υπ. Εργασίας 23909/761/8-11-2012)
 • Χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια
 • Η γονική άδεια χορηγείται πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από 1 εργάσιμη ημέρα κάθε φορά
 • Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα
 • Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια ή με άλλες άδειες που δικαιούται ο εργαζόμενος
 • Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο
 • Η χορήγηση της άδειας αυτής, όπως και κάθε άλλης άδειας  που δίνεται από τον εργοδότη, έχει ως βάση την καλή πίστη μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου, όπως και τα χρηστά  και συναλλακτικά  ήθη

Για απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να δείτε και τις υπηρεσίες μας για την Λογιστική και την Μισθοδοσία