Θέλω να ανοίξω eshop – Τι είδος εταιρείας πρέπει να επιλέξω; - KRS
ΆρθραΘέλω να ανοίξω eshop – Τι είδος εταιρείας πρέπει να επιλέξω;

Θέλω να ανοίξω eshop – Τι είδος εταιρείας πρέπει να επιλέξω;

Η δημιουργία ενός eshop αποτελεί μία έξυπνη λύση για πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν την πορεία τους στο χώρο του ecommerce. Ένα eshop, φυσικά, αν και αποτελεί την εξελιγμένη μορφή του παραδοσιακού καταστήματος, συνεχίζει να έχει πολλές από τις υποχρεώσεις του. 

Στο παρόν θα εξετάσουμε ποια εταιρική μορφή ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες του eshop που θέλετε να δημιουργήσετε, τη σχετική φορολογία καθώς και τρόπους για να μειώσετε έξυπνα το κόστος του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στις παρακάτω θεματικές:

 • Τι τύπο εταιρείας πρέπει να επιλέξω για το eshop μου;
 • Φορολογία eshop – Τι ισχύει στην Ελλάδα
 • 3 ιδέες για να μειώσετε τα έξοδα στο eshop σας
 • Δημιουργία online επιχείρησης – Άλλες επιλογές

Τι είδος εταιρείας πρέπει να επιλέξω για το eshop μου;

Ποια εταιρική μορφή θεωρείται κατάλληλη για ένα eshop; Αρχικά αξίζει να αναφερθούμε στις υπάρχουσες εταιρικές μορφές στην Ελλάδα. Οι εταιρικές μορφές τις οποίες έχει κάποιος στη διάθεση του είναι οι εξής:

 

ΙΚΕ

Η ΙΚΕ ή αλλιώς Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, είναι η πιο ευέλικτη εταιρική μορφή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η ΙΚΕ, αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές ανάμεσα σε πολλές εταιρείες ενώ η την συγκεκριμένη εταιρική μορφή επιλέγει και η πλειοψηφία των ελληνικών startup εταιρειών.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά μιας ΙΚΕ είναι:

 • Δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο
 • Εύκολη σύσταση
 • Αναγνώριση εισφοράς κάθε είδους (κεφάλαιο, εργασία ή εγγυοδοτική ευθύνη)
 • Περιορισμένη ευθύνη εταίρων
 • Απλότητα και ταχύτητα

Όσον αφορά την περιορισμένη ευθύνη εταίρων, μάλιστα, αξίζει να επισημάνουμε πως σε μία ΙΚΕ οι εταίροι δεν ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας με την προσωπική τους περιουσία.

 

Ατομική Επιχείρηση

Η Ατομική Επιχείρηση αποτελεί τον πιο παλιό αλλά και πιο απλό τύπο επιχείρησης στην Ελλάδα.

Μία Ατομική Επιχείρηση είναι συνήθως μία μικρή (και πολλές φορές οικογενειακή) επιχείρηση, η οποία ιδρύεται από ένα άτομο. Το ιδρυτής της είναι επομένως ταυτόχρονα ιδιοκτήτης και διαχειριστής.

Αυτό σημαίνει πως ο ίδιος είναι:

 • Υπεύθυνος για τις αποφάσεις της επιχείρησης
 • Υπεύθυνος για τις συνέπειες των αποφάσεων αυτών
 • Αποκλειστικός υπεύθυνος για τα χρέη της επιχείρησης με τη  προσωπική του περιουσία

 ΑΕ

H Ανώνυμη Εταιρεία (ή αλλιώς ΑΕ) είναι μια εμπορική εταιρεία και ένα από τα πιο δημοφιλή είδη. Αποτελεί συχνά επιλογή μεγαλύτερων εταιρειών.

Πρέπει να σημειωθεί πως το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο για μία ΑΕ είναι 25.000€ που καταβάλλεται κατά τη σύσταση, κάτι που δεν είναι συχνά προσιτό για μικρότερες εταιρείες. Επομένως η ίδρυση ΑΕ για ένα eshop δεν αποτελεί μία ιδανική επιλογή.

ΕΠΕ

ΈΠΕ ή αλλιώς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ονομάζουμε την κεφαλαιουχική εταιρεία η οποία εμφανίστηκε το 1955, και προσφέρει στον ιδρυτή της ευελιξία. Πάντως η ΙΚΕ, την οποία αναφέραμε προηγουμένως, αποτελεί την φυσική εξέλιξη των ΕΠΕ, διατηρώντας πολλά από τα πλεονεκτήματα τους.

 

ΟΕ και ΕΕ

Τέλος, έχουμε την Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη εταιρεία. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο εταιρικά είδη είναι πως στην περίπτωση της Ομόρρυθμης Εταιρείας όλοι οι εταίροι ευθύνονται παράλληλα προς την εταιρεία με την ατομική τους περιουσία απεριόριστα και εις ολόκληρον, ενώ στην περίπτωση της Ετερόρρυθμης Εταιρείας, μόνο οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα, ενώ οι ετερόρρυθμοι έχουν περιορισμένη ευθύνη έως το ποσό συμμετοχής τους στην εταιρεία. 

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά:

 • Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος κεφαλαίου για τη σύσταση εταιρείας.
 • Μπορεί να συσταθεί με ιδιωτικό συμφωνητικό αντί για συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 • Η πιστοληπτική ικανότητα μιας ΟΕ είναι αρκετά υψηλή. Αυτό συμβαίνει καθώς όλοι οι εταίροι είναι εξίσου υπεύθυνοι.

Επομένως στις περισσότερες περιπτώσεις, μία ΙΚΕ αποτελεί την πιο οικονομική και ταυτόχρονα πιο ευέλικτη επιλογή για έναν επιχειρηματία που θέλει να ανοίξει το δικό του eshop. Είναι πιο οικονομική από μία ΑΕ και πιο εξελιγμένη από μία ΕΠΕ. 

Παράλληλα είναι πιο ευέλικτη από τις ΟΕ, ΕΕ αλλά και τις Ατομικές Επιχειρήσεις, καθώς κανένας εταίρος δεν είναι υπεύθυνος με την προσωπική του περιουσία.

Επιπλέον, σε μία ΙΚΕ μόνο ο διαχειριστής χρειάζεται να ασφαλιστεί.

Φορολογία eshop – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Προηγουμένως αναφερθήκαμε στα βασικά χαρακτηριστικά κάθε εταιρικής μορφής. Όπως είναι φυσικό, η φορολογία του eshop σας εξαρτάται από την εταιρική μορφή, που θα επιλέξετε. Ας εξετάσουμε λοιπόν, τι ισχύει σχετικά με τη φορολογία του κάθε εταιρικού είδους.
Πιο συγκεκριμένα:

ΙΚΕ 

Όσον αφορά μία ΙΚΕ, τα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 22% και 5% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό προκαταβολής φόρου επόμενου έτους 80%. Για τα πρώτα 3 έτη, το ποσοστό φτάνει το 40%.

Ατομική Επιχείρηση

Για μία Ατομική Επιχείρηση, η κλίμακα φορολογίας είναι ως εξής: 

Φορολογία Ατομικών Επιχειρήσεων

ΑΕ

Όσον αφορά τη φορολογία μιας ΑΕ, τα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 22% και 5% στη διανομή των κερδών της. Το ποσοστό προκαταβολής φόρου φτάνει στο 40% για τα 3 πρώτα έτη.

ΕΠΕ

Σε μία ΕΠΕ, τα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 22% και 5% στη διανομή των κερδών της, με ποσοστό προκαταβολής φόρου για τα 3 πρώτα έτη 40%.

 

ΟΕ και ΕΕ

Στην περίπτωση μίας ΟΕ αλλά και μίας ΕΕ, τα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 22% και η προκαταβολή του φόρου για τα 3 πρώτα έτη ανέρχεται σε 40%.3 ιδέες για να μειώσετε τα έξοδα στο eshop σας

Ένα eshop μπορεί να έχει αρκετά έξοδα. Μερικά από αυτά τα έξοδα προέρχονται από:

 • Το κόστος των προϊόντων

 • Το κόστος του delivery

 • Το κόστος της αποθήκης και του stock

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε σε 3 ιδέες οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε τα έξοδα του eshop σας.

 

Ιδέα #1 – Ψηφιακά Προϊόντα

Ένα eshop εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα, έχει τη δυνατότητα να εμπορεύεται υπηρεσίες ή ψηφιακά προϊόντα. Και στις 2 αυτές περιπτώσεις, το κόστος της επιχείρησης, όπως είναι φυσικό μειώνεται σε σημαντικό βαθμό. 

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης, στην περίπτωση που το eshop του πουλάει ψηφιακά προϊόντα, μπορεί να δηλώσει ως έδρα της επιχείρησης του την οικία του.

Ιδέα #2 – Print on demand 

Ένα μοντέλο ecommerce το οποίο μειώνει τα έξοδα ενός eshop είναι το Print on demand. Τι είναι όμως το Print on demand;

Print on demand ονομάζεται το μοντέλο ecommerce το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αγοράσουν προϊόντα τα οποία έχουν τυπωμένο πάνω τους το print της επιλογής τους. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο μειώνει τα έξοδα ενός eshop καθώς δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη stock και αποθήκης προϊόντων.

Αυτό σημαίνει πως ο επιχειρηματίας δεν αγοράζει τα προϊόντα αλλά συνεργάζεται άμεσα με την επιχείρηση η οποία τα παρέχει  στο κοινό του έναντι ενός μεριδίου επί της πωλήσεως. 

Ιδέα #3 – Dropshipping

Τέλος, μία ακόμα ιδέα είναι αυτή του Dropshipping. Όπως και στην περίπτωση του Print on demand, το Dropshipping επιτρέπει σε έναν επιχειρηματία να εμπορεύεται προϊόντα χωρίς να χρειάζεται stock ή αποθήκη. Παράλληλα απαλλάσσει τον επιχειρηματία από το κόστος του delivery το οποίο το αναλαμβάνει η συνεργαζόμενη εταιρεία.

 

Δημιουργία online επιχείρησης – Άλλες επιλογές

Η επιλογή eshop είναι ένας έξυπνος τρόπος για να ξεκινήσει κανείς την πορεία του στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Εκτός από eshop, φυσικά, υπάρχουν και άλλες επιλογές για τη δημιουργία μιας online επιχείρησης. 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις online επιχειρήσεις, καθώς και τις επιλογές που έχετε πατήστε εδώ

 

Με λίγα λόγια

Εξετάσαμε τα διάφορα είδη εταιρείας που αξίζει να επιλέξετε για να ξεκινήσετε το δικό σας eshop. Αναφερθήκαμε στη φορολογία αλλά και σε μερικούς έξυπνους τρόπους και λύσεις προκειμένου να μειώσετε τα έξοδα σας. 

Στη KRS, έχοντας πολυετή εμπειρία στην ίδρυση και υποστήριξη επιχειρήσεων, μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλες τις νομικές και λογιστικές υποχρεώσεις που θα έχετε.

 

Αν λοιπόν θέλετε πλήρη υποστήριξη, τόσο στην ίδρυση του eShop σας, όσο και στη λογιστική υποστήριξη, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!

 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: