Σύγκριση ΕΠΕ – Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ): Ποια να προτιμήσετε - KRS
ΆρθραΣύγκριση ΕΠΕ – Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ): Ποια να προτιμήσετε

Σύγκριση ΕΠΕ – Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ): Ποια να προτιμήσετε

Ίδρυση ΕΠΕ ή σύσταση Ετερόρρυθμης εταιρείας; Τι συμφέρει περισσότερο καλύπτοντας τις ανάγκες σας; Στο σημερινό άρθρο θα αναφερθούμε στις δύο αυτές εταιρικές μορφές, και στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η κάθε μία. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τις παρακάτω θεματικές:

  • Τι είναι ΕΠΕ;
  • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας ΕΠΕ;
  • Τι φορολογία έχει η ΕΠΕ;
  • Τι είναι ΕΕ;
  • Ποια τα πλεονεκτήματα μιας ΕΕ;
  • Τι φορολογία έχει η ΕΕ;
  • Σύγκριση ΕΠΕ και ΕΕ 
  • Η εναλλακτική επιλογή της ΙΚΕ ίσως είναι η λύση

Τι είναι ΕΠΕ;

Για αρχή ξεκινάμε με τον ορισμό για το τι είναι η ΕΠΕ. ΕΠΕ ή αλλιώς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ονομάζουμε μια κεφαλαιουχική εταιρεία, που προσφέρει ευελιξία. 

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1955, καλύπτοντας την ανάγκη των επιχειρηματιών να διοικούν οι ίδιοι την δική τους εταιρεία αλλά και να ευθύνονται μόνο μέχρι, στο ποσό που θα συμμετέχουν σε αυτή. 

Μέχρι τότε, οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούσαν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας για να συγκαλύψουν μια οικογενειακή επιχείρηση. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μίας ΕΠΕ;

Ποια είναι λοιπόν τα πλεονεκτήματα που έχει μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης; Μία ΕΠΕ έχει 2 βασικά πλεονεκτήματα τα οποία αξίζει να γνωρίζετε. Συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα μίας ΕΠΕ είναι:

Πλεονέκτημα #1 – Περιορισμένη Ευθύνη Εταίρων

Οι εταίροι μιας ΕΠΕ φέρουν περιορισμένη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά πως ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό των εταιρικών μεριδίων τους σε αυτή. Δηλαδή, δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία.

Πλεονέκτημα #2 – Σταθερή φορολογία

Το πρώτο πλεονέκτημα που έχει η ΕΠΕ είναι ο σταθερός φορολογικός συντελεστής. 

Όπως γίνεται αντιληπτό ο σταθερός φορολογικός συντελεστής προσφέρει απλότητα και είναι βοηθητικός για τις επιχειρήσεις όταν κάνουν το budgeting του επόμενου έτους, αφού μπορούν να προβλέψουν καλύτερα τα καθαρά τους κέρδη.

Πλεονέκτημα #3 – Εύκολη Σύσταση

Ένα ακόμα πλεονέκτημα που έχει η ΕΠΕ είναι η εύκολη σύσταση. Συγκεκριμένα, η σύσταση εταιρειών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του ΓΕΜΗ.

Τι φορολογία έχει η ΕΠΕ;

Όσον αφορά τώρα την φορολογία της ΕΠΕ, ισχύει το εξής: 

Ο φορολογικός συντελεστής της ΕΠΕ, βρίσκεται στο 22% επί των κερδών της. Παράλληλα, υπάρχει προκαταβολή του φόρου στα 40% για τα 3 πρώτα έτη από τη σύστασή της και στα 80% για τα επόμενα έτη.

Όπως καταλαβαίνουμε, ο σταθερός φορολογικός συντελεστής, προσφέρει αρκετή απλότητα και είναι βοηθητικός για τις επιχειρήσεις όταν κάνουν το budgeting του επόμενου έτους, αφού έτσι μπορούν να προβλέψουν καλύτερα τα καθαρά τους κέρδη.

Τι είναι η Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή αλλιώς ΕΕ;

Με τον όρο ΕΕ ή αλλιώς Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ονομάζουμε την προσωπική εταιρεία που συστήνεται από δύο ή παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι είτε ομόρρυθμοι εταίροι είτε ετερόρρυθμοι εταίροι. 

Στην περίπτωση όπου οι εταίροι είναι ομόρρυθμοι, φέρουν και πάλι απεριόριστη ευθύνη, αλλά αν είναι ετερόρρυθμοι εταίροι φέρουν περιορισμένη ευθύνη, δηλαδή ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό της εισφοράς τους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μίας ΕΕ;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μίας Ετερόρρυθμης Εταιρείας; Μία ΕΕ έχει 3 βασικά πλεονεκτήματα τα οποία αξίζει να γνωρίζετε. Συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα μίας ΕΕ είναι:

Πλεονέκτημα #1 – Χαμηλός συντελεστής φορολόγησης 

Ο συντελεστής φορολόγησης σε μία ΕΕ είναι αρκετά χαμηλός. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά σχετικά με τη φορολογία μίας ΕΕ.

Πλεονέκτημα #2 – Απλογραφικά Βιβλία

Γίνεται χρήση απλογραφικών βιβλίων, εκτός αν τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν είναι άνω των 1.500.000€, όπου σε αυτή την περίπτωση, τότε και μόνο τότε, υποχρεούνται στην δημιουργία και  τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. 

Πλεονέκτημα #3 – Περιορισμένη Ευθύνη Εταίρων

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι, έχουν περιορισμένη ευθύνη. Συγκεκριμένα σε μία ΕΕ, οι ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα, δηλαδή ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό της εισφοράς τους. Σε αντίθεση με τους ετερόρρυθμους εταίρους, οι ομόρρυθμοι εταίροι μίας ΕΕ ευθύνονται απεριόριστα απέναντι στις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Τι φορολογία έχει ή ΕΕ;

Σχετικά με την φορολογία της ΕΕ τα κέρδη της εταιρείας, φορολογούνται με συντελεστή του 22% και η προκαταβολή φόρου για τα 3 πρώτα έτη με το ποσοστό των 40%.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές και τις ομοιότητες ανάμεσα σε μία ΕΕ και μία ΟΕ (Ομόρρυθμη εταιρεία) διαβάστε εδώ.

ΕΠΕ ή ΕΕ - Τι συμφέρει περισσότερο;

ΕΠΕ

Όπως αναφέραμε προηγουμένως κάθε μία από τις δύο αυτές εταιρικές μορφές έχει τα δικά της πλεονεκτήματα. Αν επιλέξετε να ιδρύσετε μία ΕΠΕ, τότε τα πλεονεκτήματα που θα απολαύσετε περιλαμβάνουν σταθερή φορολογία και εύκολη σύσταση. 

Αν πάλι σας ενδιαφέρει περισσότερο ο χαμηλός συντελεστής φορολογίας, τα απλογραφικά βιβλία και η περιορισμένη ευθύνη εταίρων, τότε η ΕΕ ίσως είναι η κατάλληλη επιλογή για εσάς.

Η εναλλακτική επιλογή της ΙΚΕ είναι η λύση

Μία από τις πιο ευέλικτες εταιρικές μορφές, η οποία απολαμβάνει πολλά από τα παραπάνω πλεονεκτήματα που αναφέραμε είναι αυτή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Μάλιστα, η ΙΚΕ πλέον αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή εταιρική είδη στην Ελλάδα.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές μίας ΙΚΕ με μία ΕΕ, πατήστε εδώ

Αν πάλι θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές που έχει μία ΙΚΕ με μία ΕΠΕ, αλλά και τα πλεονεκτήματα της πρώτης, διαβάστε εδώ.

Συνοψίζοντας

Μία ΕΠΕ, όπως και μία ΕΕ, αποτελούν δύο εταιρικές μορφές, η κάθε μία εκ των οποίων έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και διαφορετικό τρόπο φορολόγησης. Η εταιρική μορφή την οποία θα επιλέξετε, εξαρτάται από τις δικές σας ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εταιρείας σας.

Πριν ξεκινήσετε τη δική σας εταιρεία, θα πρέπει να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών εταιρικών μορφών. Στην KRS έχουμε πολυετή εμπειρία, και επομένως μπορούμε να σας βοηθήσουμε τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό όσον αφορά την έναρξη της εταιρείας.

Αν λοιπόν θέλετε να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας με ασφάλεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: