ΆρθραΑΜΚΕ: Τι ισχύει για τον Φόρο 0,5%

ΑΜΚΕ: Τι ισχύει για τον Φόρο 0,5%

Γνωρίζατε σχετικά με τον Φόρο 0,5% που αφορά τις ΑΜΚΕ; Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε αναλυτικά στο συγκεκριμένο φόρο και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι ΑΜΚΕ;
  • Τι είναι Δωρεά;
  • Φόρος ΑΜΚΕ 
  • Ποιοι απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς;
  • Πως γίνεται η δήλωση; 
  • Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η δωρεά προέρχεται από το εξωτερικό;

Τι είναι ΑΜΚΕ;

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) αποτελεί ένα νομικό πρόσωπο (εταιρεία) που δεν επιδιώκει εμπορικές δραστηριότητες με σκοπό την κερδοσκοπία, αλλά έχει ως στόχο την επίτευξη μη κερδοσκοπικών σκοπών.

Βασίζεται στην εταιρεία του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741-784) και, κατά συνέπεια, συσταθείκε με την απλή σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων, τα οποία συμφωνούν να επιδιώξουν κοινούς σκοπούς μέσω κοινών συνεισφορών.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ΑΜΚΕ, διαβάστε εδώ.

Τι είναι Δωρεά;

Η δωρεά, βάσει του άρθρου 496 του Αστικού Κώδικα, αναφέρεται σε μια συμφωνία κατά την οποία ο δωρητής παραχωρεί σε κάποιον ένα αγαθό χωρίς αντιπαροχή, με αποτέλεσμα τη μείωση της περιουσίας του δωρητή και την αύξηση της περιουσίας του δωρεοδόχου κατά την αξία του αγαθού που δωρείται. 

Η παράδοση του αγαθού, η μείωση της περιουσίας του δωρητή, η αύξηση της περιουσίας του δωρεοδόχου και η ανιδιοτέλεια είναι χαρακτηριστικά της συμβάσεως δωρεάς. Μέσω αυτής της συμβάσεως, ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει ένα αγαθό στον δωρεοδόχο, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να προσφέρει αντιπαροχή. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα κίνητρα που οδήγησαν τον δωρητή στη δωρεά, αρκεί να γίνεται χωρίς αντιπαροχή.

Φόρος ΑΜΚΕ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του νόμου 2961/2001, τα νομικά πρόσωπα που δεν επιδιώκουν κέρδος, ιδρύονται και λειτουργούν στην Ελλάδα, και έχουν αποδείξει ότι επιδιώκουν εθνικούς, θρησκευτικούς ή ευρύτερους φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς σκοπούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου 2039/1939, υπόκεινται σε αυτόνομη φορολόγηση κατά ποσοστό 0,5% για τις χρηματικές ενισχύσεις που λαμβάνουν, μείον το αφορολόγητο ποσό των 1.000 ευρώ ανά έτος για κάθε δωρητή.

Λογιστικό γραφείο

Ποιοι απαλλάσσονται από τον Φόρο Δωρεάς;

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις ή χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων από φιλανθρωπικά ιδρύματα, αυτές εξαιρούνται από τον φόρο δωρεάς, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 787/1997. Αυτό σημαίνει ότι οι παροχές πρέπει να γίνονται από ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα προς τα άτομα που επωφελούνται από αυτά και να εκπληρώνουν τον σκοπό του ιδρύματος.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι σχετικά με τις δωρεές που πραγματοποιούνται μέσω καμπάνιας, το άρθρο 43 του Κώδικα προβλέπει απαλλαγή από την επιβολή φόρου δωρεάς και την υποχρέωση υποβολής αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων για δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων από ανώνυμους και μη δωρητές. 

Αυτό ισχύει εφόσον οι δωρεές διοργανώνονται σε εθνικό επίπεδο από φορείς με αποδεδειγμένους φιλανθρωπικούς σκοπούς (Αναφορά Δ13Α 1088562 ΕΞ 5.6.2014).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, για την καταβολή του φόρου 0,5%, ο δωρητής – που είναι υπεύθυνος για την καταβολή του φόρου – πρέπει να απευθυνθεί στο τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ως τα τέλη του 2018, η διαδικασία ήταν αρκετά απλή. Συνοδευόμενη από την αντίστοιχη φορολογική δήλωση, υποβάλλεται επίσης η απόδειξη εισπράξεως της δωρεάς και πιθανώς το αποδεικτικό κατάθεσης των χρημάτων στο λογαριασμό του δωρητή.

Πως γίνεται η δήλωση;

Βάσει του Ν.4583/2018, οι διατάξεις του οποίου σχετικά με τη φορολογία κεφαλαίου ενημερώθηκαν με το Ε.2001/28-12-2018, η διαδικασία έχει αλλάξει. Πλέον, θεωρούνται απαραίτητα για την υποβολή της σχετικής δήλωσης τα παρακάτω:

• Το ΑΦΜ και των δύο μερών (δωρητή και δωρεοδόχου)

• Παραστατικό εισπράξεως (π.χ. απόδειξη είσπραξης)

• Αποδεικτικό κατάθεσης στο λογαριασμό όψεως του Νομικού Προσώπου

• Καταστατικό της εταιρείας που να αποδεικνύει το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της

• Πράξη αποδοχής (πρακτικό) του ποσού της δωρεάς από το Δ.Σ.

  • Υπεύθυνη δήλωση με αυθεντική υπογραφή του δωρητή που επικυρώνει τη συναλλαγή.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η δωρεά προέρχεται από το εξωτερικό;

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν.4583/2018, ο δωρητής – όπως επίσης και ο δωρεοδόχος – πρέπει να έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Ωστόσο, αν δεν θέλουν να υποβληθούν στην εν λόγω διαδικασία, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση (βάσει της Α.1137/11-6-2020 άρθρο 1 παράγραφος 5, οι διατάξεις της οποίας κοινοποιήθηκαν με την Ε.2107/2020) να δεχθεί τη δήλωση και να επιβάλει τον κατάλληλο φόρο στον δωρεοδόχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της υπόθεσης, η Δ.Ο.Υ. πρέπει αυτομάτως να αναζητήσει τα στοιχεία του δωρητή, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Δ.Ο.Υ. μέχρι τώρα αρνούνταν να δεχθούν τη δήλωση δωρεάς χωρίς τα προαναφερόμενα στοιχεία.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στον φόρο 0,5% για τις ΑΜΚΕ, αναφερθήκαμε σε ορισμούς και εξετάσαμε τι ισχύει στην περίπτωση του εξωτερικού. Επίσης αναλύσαμε ολόκληρη τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης.

Στην KRS προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων, που περιλαμβάνουν την εκπροσώπησή σας σε δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τη διαχείριση των λογιστικών βιβλίων σας και φορολογικών υποχρεώσεων.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε την KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να μάθετε τα πάντα για τη σύσταση ΑΜΚΕ ή άλλων επιχειρήσεων και να λάβετε την κατάλληλη εξυπηρέτηση!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: