Τεχνική Εταιρεία – Τι είναι και πως θα ξεκινήσετε - KRS
ΆρθραΤεχνική Εταιρεία – Τι είναι και πως θα ξεκινήσετε

Τεχνική Εταιρεία – Τι είναι και πως θα ξεκινήσετε

Τι είναι η Τεχνική Εταιρεία και πως μπορείτε να ξεκινήσετε; Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι η Τεχνική Εταιρεία 
  • Τεχνική Εταιρεία – Είδη Εταιρειών
  • Τεχνική Εταιρεία – Ποια εταιρική μορφή να επιλέξω;
  • Πως θα ξεκινήσω μία Τεχνική Εταιρεία;

Τι είναι η Τεχνική Εταιρεία;

Μια τεχνική εταιρεία είναι ένας τύπος επιχείρησης που επικεντρώνεται κυρίως στη διενέργεια μελετών και την εκτέλεση κατασκευών.

Συνήθως, στις τεχνικές εταιρείες εργάζονται μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, όπως πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι και άλλοι.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η τεχνική εταιρεία δεν είναι το ίδιο με μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά στις κατασκευές.

Η τεχνική εταιρεία, στην ουσία, μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε τεχνικό έργο.

Ενίοτε, μπορεί να αναφερθεί και ως τεχνικό γραφείο, ειδικά αν η επιχείρηση έχει μικρότερο μέγεθος.

Τεχνική Εταιρεία

Τεχνική Εταιρεία - Είδη Εταιρειών

Αν λοιπόν θέλετε να ιδρύσετε την δική σας Τεχνική Εταιρεία, τότε σίγουρα θα πρέπει να γνωρίζετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές που έχετε. 

Συγκεκριμένα, σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στα εταιρικά είδη που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα οι εταιρικές μορφές που υπάρχουν είναι:

#1 ΙΚΕ

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) έχει γίνει μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για όσους επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.

Αυτή η νομική μορφή επιχείρησης εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα, το 2012, και αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για επιχειρηματίες που επιθυμούν ευελιξία και απλότητα στη διαχείριση της επιχείρησής τους.

Συνοπτικά, η ΙΚΕ είναι μια μορφή εταιρείας όπου η ευθύνη των μετόχων είναι περιορισμένη (δηλαδή η προσωπική τους περιουσία δεν επηρεάζεται από τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας). Επίσης, το μοντέλο αυτό επιτρέπει την αναγνώριση των εισφορών σε μορφή υπηρεσιών ως ισότιμων μεριδίων μετόχων, πέραν των καθαρώς χρηματικών εισφορών.

Επιπρόσθετα, ένα προτέρημα των ΙΚΕ είναι ότι για την ίδρυσή τους δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο, κάτι που τις καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικές για νέους επιχειρηματίες που δεν διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια για αρχικές επενδύσεις.

Για να μάθετε περισσότερα για την ΙΚΕ, διαβάστε εδώ.

#2 Ατομική Επιχείρηση 

Αφού αναφερθήκαμε στην ΙΚΕ, ας δούμε τι ισχύει για την Ατομική Επιχείρηση.

Το είδος της Ατομικής Επιχείρησης είναι αναμφιβόλως ένα από τα παλαιότερα που υπάρχουν στη χώρα μας, συχνά αποτελούμενο από μόνο ένα άτομο, καθώς συχνά είναι μικρές ή οικογενειακές επιχειρήσεις.

Το άτομο αυτό, που είναι και ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής της επιχείρησης, φέρει απεριόριστη ευθύνη. Αυτό σημαίνει ότι είναι υπεύθυνος για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της επιχείρησης και για τις επιπτώσεις αυτών, μεταξύ των οποίων και η πιθανή επίπτωση στην προσωπική του περιουσία.

Οι Ατομικές Επιχειρήσεις παρουσιάζουν το πλεονέκτημα των χαμηλών λειτουργικών δαπανών και είναι ιδανικές για επιχειρηματίες που προτιμούν να εργάζονται αυτονομημένα. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη το ρίσκο της απεριόριστης ευθύνης που συνεπάγεται η ίδρυση και διαχείριση μιας τέτοιας επιχείρησης.

Για να μάθετε περισσότερα για την Ατομική Επιχείρηση, διαβάστε εδώ.

#3 Ομόρρυθμη Εταιρεία 

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) αποτελεί μια συχνή επιλογή στην ίδρυση εταιρειών.

Είναι μια μορφή επιχείρησης που χρειάζεται τουλάχιστον δύο εταίρους για την σύστασή της, οι οποίοι έχουν ίσες και απεριόριστες ευθύνες.

Στην πραγματικότητα, η ΟΕ είναι το μόνο είδος εταιρείας στο οποίο οι εταίροι ευθύνονται κοινά με την εταιρεία για τα χρέη της.

Σε γενικές γραμμές, αυτό το μοντέλο εταιρείας είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις που επιδιώκουν μεγάλη δανειακή ικανότητα, λόγω της απεριόριστης ευθύνης των εταίρων.

Για να μάθετε περισσότερα για την Ομόρρυθμη Εταιρεία, διαβάστε εδώ.

#4 Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) είναι μια μορφή προσωπικής εταιρείας, όπως και η ΟΕ, η οποία απαιτεί επίσης τουλάχιστον δύο εταίρους για την ίδρυσή της, αλλά υπάρχει μια σημαντική διαφορά.

Σε αυτό το είδος εταιρείας, ένας εταίρος είναι ομόρρυθμος, ενώ ο άλλος είναι ετερόρρυθμος.

Ο ομόρρυθμος εταίρος φέρει απεριόριστη ευθύνη και συνυπολογίζεται με την εταιρεία για τα χρέη της, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής του περιουσίας, ενώ ο ετερόρρυθμος εταίρος φέρει ευθύνη μόνο μέχρι το ύψος της συνεισφοράς του στην εταιρεία.

Για να μάθετε περισσότερα για την Ετερόρρυθμη Εταιρεία, διαβάστε εδώ.

#5 Ανώνυμη Εταιρεία 

Η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) αποτελεί έναν από τους πιο ευρέως αναγνωρισμένους τύπους εταιρειών στην Ελλάδα, κατάλληλο κυρίως για εταιρείες μεγαλύτερου μεγέθους.

Η απαίτηση για ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο 25.000€, το οποίο πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την ίδρυση, συχνά καθιστά τις ΑΕ μη προσβάσιμες για μικρότερες επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις ΙΚΕ.

Οι ΑΕ χαρακτηρίζονται από μεγάλη διάρκεια ζωής, συχνά αορίστου χρόνου, ενώ η ίδρυση και λειτουργία τους απαιτεί την ύπαρξη δύο οργανωτικών δομών: της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

Για να μάθετε περισσότερα για την Ανώνυμη Εταιρεία, διαβάστε εδώ.

#6 ΕΠΕ

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) αποτελεί μια μορφή εταιρίας όπου η ευθύνη των μετόχων είναι περιορισμένη.

Παρόλο που παρουσιάζει ορισμένα κοινά στοιχεία με την Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), όπως την απαίτηση για δύο οργανωτικά όργανα, η ΕΠΕ προσφέρει επιπλέον ευελιξία και απλότητα. Αυτό εκφράζεται μέσα από τη δυνατότητα ελεύθερου καθορισμού του κεφαλαίου της εταιρείας και τον περιορισμό της ευθύνης των μετόχων.

Για να μάθετε περισσότερα για την ΕΠΕ, διαβάστε εδώ.

#7 ΑΜΚΕ 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) είναι ένας νομικός φορέας που δεν αποσκοπεί στην παραγωγή κέρδους, όπως δηλώνει και το όνομά της.

Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που εισέρχονται στην εταιρεία (από δωρεές, εγγραφές κλπ.) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη και την προώθηση των στόχων που καθορίζονται στο καταστατικό της.

Επιπρόσθετα, η ίδρυση μιας ΑΜΚΕ απαιτεί τουλάχιστον δύο ιδρυτικά μέλη και το καταστατικό της προετοιμάζεται ως ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια δημοσιεύεται στο πρωτοδικείο.

Για να μάθετε περισσότερα για την ΑΜΚΕ, διαβάστε εδώ.

#8 ΚΟΙΝΣΕΠ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) είναι ο ογδόος τύπος εταιρείας σε αυτή τη λίστα και αποτελεί μια συνεργασία ατόμων με διττό στόχο: την επιδίωξη κέρδους και την προώθηση του κοινωνικού συμφέροντος.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ πρωτοεμφανίστηκε με την εφαρμογή του νόμου 4430/2016, που καθορίζει το νομικό πλαίσιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, ως εναλλακτικός τρόπος διοργάνωσης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Για να μάθετε περισσότερα για την ΚΟΙΝΣΕΠ, διαβάστε εδώ.

#9 Υποκατάστημα Αλλοδαπής 

Όταν αναφερόμαστε σε υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας, αναφερόμαστε στην κατάσταση όπου μια εξωτερική εταιρία επιδιώκει να επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Ελλάδα, μέσα από την εγκατάσταση ενός υποκαταστήματος.

Τεχνική Εταιρεία - Ποια εταιρική μορφή να επιλέξω;

Αφού αναφερθήκαμε στις εταιρικές μορφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ας δούμε ποια μορφή σας συμφέρει περισσότερο για να δημιουργήσετε μία Τεχνική Εταιρεία.

Η αλήθεια είναι πως όπως είναι λογικό ανάλογα με τις ανάγκες σας, κάθε εταιρική μορφή έχει και τα δικά της πλεονεκτήματα.

Για να μάθετε μάλιστα περισσότερα σχετικά με τις εταιρικές μορφές και τα πλεονεκτήματα τους, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Μία εταιρική μορφή που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσετε είναι αυτή της ΙΚΕ, ή αλλιώς της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Η συγκεκριμένη μορφή εταιρείας έχει αρκετά πλεονεκτήματα, κάποια από τα οποία σίγουρα αξίζει να αναφέρουμε:

  • Δεν απαιτείται κεφάλαιο
  • Σταθερός Φορολογικός Συντελεστής 
  • Εύκολη Σύσταση
  • Περιορισμένη Ευθύνη Εταίρων 
  • Απλότητα και Ταχύτητα 

Για να μάθετε περισσότερα για τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, διαβάστε εδώ.

Πως θα ξεκινήσω μία Τεχνική Εταιρεία;

Μία Τεχνική Εταιρεία, όπως και κάθε άλλου είδους εταιρεία έχεις τις δικές τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες.

Κάτι που μπορείτε να κάνετε προκειμένου να είστε σίγουροι για τις επόμενες κινήσεις σας είναι να συμβουλευτείτε έναν λογιστή.

Το λογιστικό γραφείο της KRS, το οποίο αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023, βρίσκεται δίπλα σας, παρέχοντας σας βοήθεια και εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να ιδρύσετε την εταιρεία σας εύκολα και γρήγορα.

Ταυτόχρονα μέσω των ψηφιακών μας εργαλείων, KRS Reporting και KRS Invoice, ψηφιοποιούμε την επιχείρηση σας, επιτρέποντας σας να ενημερώνεστε συνεχώς για οτιδήποτε σας αφορά.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στον τι είναι μία Τεχνική Εταιρεία και τον ορισμό της. Επίσης εξετάσαμε τα είδη εταιρικών μορφών που υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και ποιο αξίζει να επιλέξετε.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: