Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Κύρια Τουριστικά Καταλύματα – Τι ισχύει - KRS
ΆρθραΓνωστοποίηση Λειτουργίας σε Κύρια Τουριστικά Καταλύματα – Τι ισχύει

Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Κύρια Τουριστικά Καταλύματα – Τι ισχύει

Τι γνωρίζατε σχετικά με τη γνωστοποίηση λειτουργίας σε κύρια τουριστικά καταλύματα; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

 • Τουριστικά Καταλύματα – Ορισμός
 • Τι αφορά η Γνωστοποίηση Λειτουργίας;
 • Οι προϋποθέσεις για τη Γνωστοποίηση Λειτουργίας
 • Τι θα χρειαστείτε για την Γνωστοποίηση Λειτουργίας;

Τουριστικά Καταλύματα - Ορισμός

Τα τουριστικά καταλύματα αποτελούν τις επιχειρήσεις που φιλοξενούν τουρίστες, παρέχοντας υπηρεσίες διαμονής και συναφείς υπηρεσίες, όπως γεύματα, ψυχαγωγία, αναψυχή και άθληση. Τα κύρια ξενοδοχεία μπορεί να χτιστούν είτε ως ανεξάρτητες μονάδες είτε συνδυασμένα με ειδικές τουριστικές υποδομές.

Τι αφορά η Γνωστοποίηση Λειτουργίας;

Η διαδικασία αναφέρεται στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο εκμεταλλευτής ενός κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος (όπως ξενοδοχείο, οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση, ξενώνας φιλοξενίας νέων), πριν από την έναρξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η διαδικασία ειδοποίησης έχει πλέον αντικαταστήσει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. Ο έλεγχος για την νόμιμη λειτουργία των καταλυμάτων πραγματοποιείται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπεται.

Οι προϋποθέσεις για τη Γνωστοποίηση Λειτουργίας;

Η δημιουργία επιχείρησης (ατομικής ή εταιρικής) είναι απαραίτητη (για τη δημιουργία εταιρείας, ανατρέξτε στον σύνδεσμο παρακάτω). 

Ο αιτών πρέπει να διαθέτει κωδικούς TAXISnet.

Απαιτείται άδεια οικοδομής ή δόμησης από τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. ή άλλη σχετική αρχή: Για διατηρημένους χώρους, όπως ορίζεται από τα άρθρα 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62), θα πρέπει να υπάρχει αντίγραφο της αίτησης που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και τις διατάξεις του ν. 4178/2013, θα πρέπει να υπάρχει επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας ή επιβεβαίωση εξόφλησης του 30% του συνολικού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

Ο αιτών δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

Εάν το κατάστημα έχει λάβει περιβαλλοντική άδεια και συμμορφώνεται με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του αρμόδιου Ο.Τ.Α., θα πρέπει να υπάρχει απόδειξη σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.

Εάν απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4014/2011 και το Παράρτημα VI της απόφασης 1958/2012 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), αυτές θα πρέπει να εκπληρώνονται για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α΄ ή Β΄ του εν λόγω Παραρτήματος.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για ενεργητική πυρασφάλεια.

Τι θα χρειαστείτε για την Γνωστοποίηση Λειτουργίας

 • Αντίγραφο της απόδειξης υποβολής της γνωστοποίησης, που παράγεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.
 • Άδεια δόμησης που εκδίδεται από τον αρμόδιο ΟΤΑ ή από άλλη αρμόδια αρχή, ή βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 ή του ν. 4178/2013, καθώς και τα σχέδια και μελέτες που τα συνοδεύουν ανά περίπτωση.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.
 • Αποδεικτικό της σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του αρμόδιου ΟΤΑ.
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τη συνολική εγκατάσταση.
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
 • Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) και αριθμός απόφασης περί έγκρισης διακριτικού τίτλου.
 • Βεβαίωση από διπλωματούχο μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ ή πτυχιούχο μηχανικό μέλος της ΕΕΤΕΜ, ότι η πισίνα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και ότι είναι επαρκής στον ηλεκτρομηχανολογικό τομέα.
 • Υπεύθυνη δήλωση από διπλωματούχο μηχανικό ότι συμμορφώνεται με τις ισχύουσες προδιαγραφές της παρ. 1 του αρ. 2 του Ν.3766/2009 – Άδεια δόμησης ή βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3843/2010 ή του Ν/4178/2013 ή βεβαίωση υπαγωγής στο αρ.24 του ν.4014/2011 – Σχεδιάγραμμα που έχει υπογράψει διπλωματούχος μηχανικός.
 • Τεχνική Έκθεση διπλωματούχου μηχανικού, μέλους του ΤΕΕ – ΥΔ του αιτούντα ότι ικανοποιούνται οι κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στη γνωστοποίηση λειτουργίας σε κύρια τουριστικά καταλύματα, στο τι αφορά, στις προϋποθέσεις αλλά και στο τι θα χρειαστείτε.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: