Κατασκευαστική Εταιρεία – Τι είναι και πως θα ξεκινήσετε - KRS
ΆρθραΚατασκευαστική Εταιρεία – Τι είναι και πως θα ξεκινήσετε

Κατασκευαστική Εταιρεία – Τι είναι και πως θα ξεκινήσετε

Τι είναι η κατασκευαστική εταιρεία και πως μπορείτε να δημιουργήσετε μία;

Σε προηγούμενο άρθρο μας είχαμε αναφερθεί στην τεχνική εταιρεία. Σε αυτό το άρθρο θα ανακαλύψουμε περισσότερα σχετικά με την κατασκευαστική εταιρεία και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές: 

  • Τι είναι μια Κατασκευαστική Εταιρεία;
  • Κατασκευαστική Εταιρεία – Είδη Εταιρειών
  • Κατασκευαστική Εταιρεία – Ποια εταιρική μορφή αξίζει να επιλέξετε

Τι είναι η Κατασκευαστική Εταιρεία;

Μια κατασκευαστική εταιρία είναι μια επιχείρηση όπου κυρίως, αλλά όχι μόνο, εργάζονται πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες. Αυτή η τεχνική εταιρία ειδικεύεται στις κατασκευές, συμπεριλαμβάνοντας πολλές ειδικότητες επαγγελματιών για τις διάφορες απαραίτητες εργασίες, όπως την οικοδόμηση ενός σπιτιού.

Συνήθως, μια κατασκευαστική εταιρία αναλαμβάνει μεγάλα τεχνικά έργα όπως η δημιουργία δρόμων και γεφυρών, αλλά αυτό δεν αποκλείει την ανάληψη μικρότερων έργων.

Για παράδειγμα, αν κάποιος επιθυμεί την κατασκευή μιας πολυκατοικίας ή ακόμα και μιας μονοκατοικίας, πρέπει να επικοινωνήσει με μια τέτοια εταιρεία.

Αυτές οι εταιρίες, λόγω των έργων που αναλαμβάνουν, συχνά αποκαλούνται και εργολάβοι.

Κατασκευαστική Εταιρεία

Κατασκευαστική Εταιρεία – Είδη Εταιρειών

Στην προηγούμενη παράγραφο αναφερθήκαμε στο τι είναι μία Κατασκευαστική Εταιρεία

Σε αυτή θα αναφερθούμε στα εταιρικά είδη που υπάρχουν στην Ελλάδα καθώς μία κατασκευαστική εταιρεία θα πρέπει να αποκτήσει εταιρική μορφή.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 9 εταιρικές μορφές στις οποίες αξίζει να αναφερθούμε. Συγκεκριμένα είναι οι εξής:

 

#1 ΙΚΕ

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) έχει καταστεί μια από τις πλέον προτιμώμενες μορφές για όσους θέλουν να ξεκινήσουν το δικό τους επιχειρηματικό εγχείρημα.

Αυτός ο νομικός τύπος επιχείρησης καθιερώθηκε το 2012, προσφέροντας μια πολύ καλή επιλογή για επιχειρηματίες που αναζητούν απλότητα και ευελιξία στην οργάνωση και λειτουργία τους.

Σε γενικές γραμμές, η ΙΚΕ είναι ένα είδος εταιρείας όπου τα μέλη της έχουν περιορισμένη ευθύνη, δηλαδή τα προσωπικά τους αγαθά δεν επιφορτίζονται από τις οφειλές της εταιρείας. Επιπλέον, αυτή η μορφή επιτρέπει την αντιμετώπιση των εισφορών σε υπηρεσίες ως ισοδύναμα με μετοχικά κεφάλαια, πέρα από τις αποκλειστικά χρηματοοικονομικές συνεισφορές.

Ένα άλλο θετικό των ΙΚΕ είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει αρχικό κεφάλαιο για τη δημιουργία τους, καθιστώντας τις ιδανικές για νέους επιχειρηματίες που δεν έχουν μεγάλα ποσά για να επενδύσουν από την αρχή.

Για να μάθετε περισσότερα για την ΙΚΕ, διαβάστε εδώ.

 

#2 Ατομική Επιχείρηση 

Μετά την αναφορά μας στην ΙΚΕ, ας εξετάσουμε την Ατομική Επιχείρηση.

Η Ατομική Επιχείρηση αποτελεί μία από τις πιο παραδοσιακές μορφές επιχείρησης στον ελληνικό χώρο, και συνήθως αποτελείται από έναν επιχειρηματία, πολλές φορές με τη μορφή μικρής ή οικογενειακής επιχείρησης.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο διαχειριστής, φέρει πλήρη ευθύνη για την επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε απόφαση που παίρνει και για τα αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων, κυρίως στην περίπτωση που η προσωπική του περιουσία επηρεαστεί.

Οι Ατομικές Επιχειρήσεις έχουν το θετικό ότι έχουν χαμηλές δαπάνες λειτουργίας και είναι κατάλληλες για επιχειρηματίες που θέλουν να λειτουργούν ανεξάρτητα. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί το ρίσκο της απεριόριστης ευθύνης που φέρει κανείς όταν διευθύνει μια τέτοια επιχείρηση.

Για να μάθετε περισσότερα για την Ατομική Επιχείρηση, διαβάστε εδώ.

 

#3 Ομόρρυθμη Εταιρεία 

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) αναδεικνύεται σε μία δημοφιλή επιλογή για τη σύσταση επιχειρήσεων.

Αποτελεί έναν τύπο επιχείρησης όπου απαιτούνται τουλάχιστον δύο εταίροι για την ίδρυσή της, με κάθε εταίρο να φέρει ίσες και απεριόριστες ευθύνες.

Πρακτικά, στην ΟΕ οι εταίροι φέρουν αδιαίρετη ευθύνη μαζί με την εταιρεία για τις οφειλές της.

Σε γενικές γραμμές, αυτή η μορφή εταιρείας είναι ιδανική για επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν υψηλή δανειακή χωρητικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την απεριόριστη ευθύνη των εταίρων.

Για να μάθετε περισσότερα για την Ομόρρυθμη Εταιρεία, διαβάστε εδώ.

 

#4 Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) αποτελεί έναν τύπο προσωπικής εταιρείας, όπως η ΟΕ, και για τη σύστασή της απαιτούνται τουλάχιστον δύο εταίροι. Ωστόσο, υπάρχει μια καθοριστική διαφορά μεταξύ των δύο.

Στην ΕΕ, έχουμε έναν εταίρο που είναι ομόρρυθμος και έναν που είναι ετερόρρυθμος.

Ο ομόρρυθμος εταίρος φέρει πλήρη ευθύνη και η περιουσία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα χρέη της εταιρείας, ενώ ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται μόνο για το ποσό που έχει επενδύσει στην εταιρεία.

Για να μάθετε περισσότερα για την Ετερόρρυθμη Εταιρεία, διαβάστε εδώ.

 

#5 Ανώνυμη Εταιρεία 

Η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) είναι μία από τις πλέον γνωστές μορφές εταιρειών στην Ελληνική αγορά, και προτιμάται κυρίως από επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας.

Για την ίδρυση μιας ΑΕ, απαιτείται ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο 25.000€, που πρέπει να πληρωθεί πλήρως κατά την ίδρυσή της. Αυτή η απαίτηση συχνά δυσκολεύει τις μικρότερες επιχειρήσεις να προσανατολιστούν προς αυτή τη μορφή, σε αντίθεση με τις ΙΚΕ.

Οι ΑΕ διαθέτουν μεγάλη διάρκεια ύπαρξης, συχνά αόριστη, και για την ίδρυση και τη λειτουργία τους χρειάζεται να λειτουργούν δύο θεσμικά όργανα: η γενική συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Για να μάθετε περισσότερα για την Ανώνυμη Εταιρεία, διαβάστε εδώ.

 

#6 ΕΠΕ

 

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) είναι ένας τύπος εταιρείας όπου οι μέτοχοι φέρουν περιορισμένη ευθύνη.

Παρά τις ομοιότητες με την Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), όπως την ύπαρξη δύο οργανωτικών δομών, η ΕΠΕ χαρακτηρίζεται από περισσότερη ευελιξία και απλότητα. Αυτό αντανακλάται στη δυνατότητα να καθορίζεται ελεύθερα το κεφάλαιό της και στην περιορισμένη ευθύνη των μετόχων της.

Για να μάθετε περισσότερα για την ΕΠΕ, διαβάστε εδώ.

 

#7 ΑΜΚΕ 

 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) αποτελεί μια νομική οντότητα που δεν έχει ως στόχο την παραγωγή κερδών, όπως προκύπτει και από την ονομασία της.

Αυτό εμπεριέχει ότι τα χρηματικά ποσά που προκύπτουν για την εταιρεία (μέσω δωρεών, συνδρομών κλπ.) αξιοποιούνται μόνο για την επίτευξη και την ενίσχυση των σκοπών που ορίζονται στο καταστατικό της.

Επιπλέον, για τη σύσταση μιας ΑΜΚΕ απαιτούνται τουλάχιστον δύο ιδρυτές, ενώ το καταστατικό της συντάσσεται ως ιδιωτικό έγγραφο και στην πορεία δημοσιοποιείται στο πρωτοδικείο.

Για να μάθετε περισσότερα για την ΑΜΚΕ, διαβάστε εδώ.

 

#8 ΚΟΙΝΣΕΠ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) αποτελεί τον ογδόο τύπο εταιρείας σε αυτή την κατηγορία και συνιστά μια συνεταιριστική σύμπραξη ατόμων με δύο βασικούς στόχους: την αναζήτηση κέρδους και την υποστήριξη του κοινωνικού συμφέροντος.

Η δημιουργία της ΚΟΙΝΣΕΠ υλοποιήθηκε με την εισαγωγή του νόμου 4430/2016, που θεσπίζει τις νομικές βάσεις για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων.

 

#9 Υποκατάστημα Αλλοδαπής 

Όταν αναφερόμαστε σε υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας, αναφερόμαστε στην κατάσταση όπου μια εξωτερική εταιρία επιδιώκει να επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Ελλάδα, μέσα από την εγκατάσταση ενός υποκαταστήματος.

Δημιουργία ΙΚΕ

Κατασκευαστική Εταιρεία – Ποια εταιρική μορφή αξίζει να επιλέξετε

Αφού αναφερθήκαμε στα διαθέσιμα εταιρικά είδη, ας δούμε ποιο από αυτά αξίζει να επιλέξετε, στην περίπτωση που θέλετε να ιδρύσετε μία Κατασκευαστική Εταιρεία.

Αν και σίγουρα θα χρειαστεί να συμβουλευτείτε έναν λογιστή πριν αποφασίσετε για την κατάλληλη εταιρική μορφή.

Όπως είναι φυσικό κάθε εταιρική μορφή παρουσιάζει τις δικές τις ιδιαιτερότητες αλλά και πλεονεκτήματα.

Για να μάθετε μάλιστα περισσότερα σχετικά με τις εταιρικές μορφές και τα πλεονεκτήματα τους, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Μία εταιρική μορφή που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσετε είναι αυτή της ΙΚΕ, ή αλλιώς της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της είναι:

  • Δεν απαιτείται κεφάλαιο
  • Σταθερός Φορολογικός Συντελεστής 
  • Εύκολη Σύσταση
  • Περιορισμένη Ευθύνη Εταίρων 
  • Απλότητα και Ταχύτητα 

Για να μάθετε περισσότερα για τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, διαβάστε εδώ.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στο τι είναι μία κατασκευαστική εταιρεία αλλά και τα είδη εταιρικών μορφών στην Ελλάδα. Επίσης είδαμε περισσότερα σχετικά με το ποια εταιρική μορφή αξίζει να επιλέξετε.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί. 

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: