Εισφορά Ακινήτου σε ΙΚΕ – Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε - KRS
ΆρθραΕισφορά Ακινήτου σε ΙΚΕ – Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Εισφορά Ακινήτου σε ΙΚΕ – Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Γνωρίζατε πως μπορείτε να κάνετε εισφορά ακινήτου σε ΙΚΕ; Συγκεκριμένα η εισφορά ακινήτου μπορεί να γίνει κατά την Ίδρυση της, από έναν από τους εταίρους, στην περίπτωση που δεν θέλει να συμμετέχει στην εταιρεία με χρήματα.

Ο συγκεκριμένος εταίρος ουσιαστικά συμφωνεί, με τους υπόλοιπους, στο να εισφέρει ένα ακίνητο. 

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε περισσότερα σχετικά με την εισφορά ακινήτου σε ΙΚΕ, αλλά και γενικότερα τις εισφορές σε είδος και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι η ΙΚΕ;
  • Εισφορά σε είδος κατά την σύσταση ΙΚΕ
  • Εισφορά Ακινήτου σε ΙΚΕ 
  • Εισφορά Ακινήτου σε ΙΚΕ – Έκθεση Αποτίμησης 

Τι είναι η ΙΚΕ;

Η ΙΚΕ είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία με δικό της νομικό καθεστώς. Αυτό σημαίνει ότι η περιουσία της δεν συγχέεται με την περιουσία των εταίρων της, επομένως, οι εταίροι δεν ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας.

Παρ’ όλο που είναι εμπορική εταιρεία, δεν είναι απαραίτητο να έχει μόνο εμπορικό σκοπό.

Η δημιουργία της ΙΚΕ πραγματοποιείται μέσω της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ. Με αυτή την εγγραφή, σχηματίζονται τα κεντρικά όργανα της εταιρείας: η συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

Η συνέλευση, που αποτελείται από τους εταίρους, έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις για την εταιρεία. Εταίροι μπορεί να είναι τόσο όσοι την ίδρυσαν, όσο και όσοι αγόρασαν μερίδια αργότερα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ΙΚΕ ή αλλιώς την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, διαβάστε εδώ.

Εισφορά σε είδος κατά την σύσταση ΙΚΕ

Όταν στο καταστατικό μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας, όπως η ΙΚΕ, προβλέπεται μια εισφορά που δεν είναι μετρητά (δηλαδή “εισφορά σε είδος”), το καταστατικό ή η απόφαση του εταιρικού οργάνου για αύξηση κεφαλαίου πρέπει να καθορίζει τον τύπο της εισφοράς, τον εταίρο που θα την πραγματοποιήσει και την αξία του κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε αυτήν την εισφορά.

Στη σύσταση ΙΚΕ, όταν πρόκειται για εισφορά σε είδος που νομικά χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. ακίνητο), η διαδικασία πρέπει να γίνει μέσω Συμβολαιογράφου – ΥΜΣ. Όμως, για εισφορές όπως πάγια στοιχεία ή ατομικές επιχειρήσεις, η σύσταση μπορεί να γίνει μέσω e-ΥΜΣ με το πρότυπο καταστατικό, το οποίο στο σχετικό άρθρο για το κεφάλαιο αναφέρει πόσα ευρώ αντιστοιχούν σε μετρητά και πόσα σε εισφορές σε είδος, βάσει του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, ο οποίος κωδικοποιήθηκε με το νόμο 5019/2023.

Είναι κρίσιμο να υπάρχει προηγούμενη αποτίμηση της εισφοράς, όπως ορίζει το άρθρο 17 του Ν.4548/2018. Αυτή η έκθεση αποτίμησης πρέπει να δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ μέσω αυτοματοποιημένης αίτησης, μόλις η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ.

Εισφορά Ακινήτου σε ΙΚΕ

Αφού εξετάσαμε τι ισχύει στην περίπτωση της εισφοράς σε είδος, κατά τη σύσταση μίας ΙΚΕ, ας δούμε αναλυτικότερα την περίπτωση εισφοράς ακινήτου.

Κατά την ίδρυση ΙΚΕ, αν ένας εταίρος θέλει να συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ένα ακίνητο αντί για χρήματα (εισφορά σε είδος), χρειάζεται μια έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, εναλλακτικά, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές.

Δεν υπάρχει Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων για το αρχικό κεφάλαιο των εταιρειών. Ωστόσο, εάν το ακίνητο συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου, τότε υπάρχει Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και χρειάζεται και έκθεση αποτίμησης.

Για την εισφορά ακινήτου στην ΙΚΕ, είναι απαραίτητο να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο (βάσει άρθρου 369 Αστικού Κώδικα) και προηγουμένως να έχει πληρωθεί ο φόρος μεταβίβασης 3% (ΦΜΑ – ν. 1587/1950), που υπολογίζεται βάσει της υψηλότερης αξίας, είτε αντικειμενικής είτε αυτής που ορίζει η εκτιμητική επιτροπή.

Εισφορά ακινήτου σε ΙΚΕ

Εισφορά Ακινήτου σε ΙΚΕ – Έκθεση Αποτίμησης

Για την καθορισμού της αξίας των εισφορών σε είδος (όπως για παράδειγμα είναι η Εισφορά Ακινήτου σε ΙΚΕ) κατά την ίδρυση της εταιρείας ή σε μια αύξηση του κεφαλαίου της, πρέπει να συνταχθεί έκθεση αποτίμησης από:

  • δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή 
  • ελεγκτική εταιρεία ή, 
  • δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. 

Οι ελεγκτές ή οι πιστοποιημένοι εκτιμητές έχουν το δικαίωμα να προσλάβουν ειδικούς εκτιμητές, είτε ημεδαπούς είτε αλλοδαπούς, για την αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν ειδικές γνώσεις ή διεθνή εμπειρία.

Αυτοί που αναλαμβάνουν την εκτίμηση ως εκτιμητές ή ειδικοί δεν πρέπει να είναι τα ίδια πρόσωπα που κάνουν την εισφορά, μέλη της διοίκησης της εταιρείας, άτομα με επαγγελματικές σχέσεις με την εταιρεία ή τον εισφέροντα, ή να έχουν συγγένεια με αυτούς μέχρι δεύτερου βαθμού ή να είναι παντρεμένοι με αυτούς.

Συνοψίζοντας

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στην ΙΚΕ ή αλλιώς την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Συγκεκριμένα επικεντρωθήκαμε στο τι ισχύει όταν ένας εταίρος αποφασίζει να κάνει εισφορά ακινήτου σε ΙΚΕ, αλλά και τι ισχύει γενικότερα για τις εισφορές σε είδος.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί. 

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: