Ατομική Επιχείρηση ή ΟΕ; Αναλυτική Σύγκριση - KRS
ΆρθραΑτομική Επιχείρηση ή ΟΕ; Σύγκριση

Ατομική Επιχείρηση ή ΟΕ; Σύγκριση

Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης ή σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ); Τι συμφέρει περισσότερο και ποια καλύπτει τις ανάγκες σας;

Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε αναλυτικά στα δύο αυτά εταιρικά είδη, αναφέροντας τα βασικά τους πλεονεκτήματα και τη φορολογία τους, συγκρίνοντας τα.

Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στις εξής θεματικές:

 • Τι είναι η Ατομική Επιχείρηση
 • Πλεονεκτήματα Ατομικής Επιχείρησης
 • Πως φορολογείται μία Ατομική Επιχείρηση;
 • Τι είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία;
 • Πλεονεκτήματα ΟΕ  
 • Πως φορολογείται μία ΟΕ;
 • Ατομική Επιχείρηση ή ΟΕ; 
 • Η επιλογή της ΙΚΕ

Τι είναι η Ατομική Επιχείρηση;

Η Ατομική Επιχείρηση αποτελεί τον παλαιότερο και πιθανότατα πιο απλούστερο τρόπο επιχείρησης στην Ελλάδα. 

Αυτό το είδος επιχείρησης συχνά είναι μικρό και οικογενειακό, και ιδρύεται από ένα άτομο, τον επιχειρηματία, ο οποίος λειτουργεί ταυτόχρονα ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής.

Αυτό σημαίνει ότι ο ιδρυτής έχει την ευθύνη για όλες τις αποφάσεις που αφορούν την επιχείρηση, καθώς και για τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές. 

Επίσης, ο ιδρυτής είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τα χρέη της επιχείρησης, με την προσωπική του περιουσία να διακυβεύεται. 

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι για τη δημιουργία μιας Ατομικής Επιχείρησης.

Ατομική Επιχείρηση

Πλεονεκτήματα Ατομικής Επιχείρησης

Αφού αναφερθήκαμε στον ορισμό της ατομικής επιχείρησης, ας εξετάσουμε αναλυτικότερα μερικά από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει.

Πλεονέκτημα #1: Ευελιξία

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των ατομικών επιχειρήσεων είναι η ευκαμψία που παρέχουν.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές επιλογές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την ενσωμάτωσή τους, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου ο ιδρυτής επιθυμεί να έχει την ελευθερία να ασχοληθεί με τον τομέα που τον ενδιαφέρει περισσότερο.

Πλεονέκτημα #2: Χαμηλά έξοδα λειτουργίας

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η χαμηλή λειτουργική δαπάνη των Ατομικών Επιχειρήσεων.

Λόγω της ιδρύσεως από ένα άτομο και της πλειονότητας τους ως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το κόστος ίδρυσης και συντήρησης είναι σχετικά χαμηλό.

Αυτό τις καθιστά ιδανικές για άτομα που δεν διαθέτουν μεγάλα αρχικά κεφάλαια.

Πλεονέκτημα #3: Ταχύτητα λήψης αποφάσεων

Το τρίτο πλεονέκτημα των Ατομικών Επιχειρήσεων είναι η ταχύτητα λήψης αποφάσεων που προσφέρουν.

Με άλλα λόγια, καθώς ο ιδιοκτήτης είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης, έχει την ευθύνη για κάθε απόφαση που θα επηρεάσει το μέλλον της επιχείρησης.

Ως αποτέλεσμα, οι αποφάσεις λαμβάνονται γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς να χρειάζεται η έγκριση από πολλαπλά μέλη.

Πως φορολογείται μία Ατομική Επιχείρηση;

Στην Ελλάδα, τα κέρδη που προκύπτουν από μια Ατομική Επιχείρηση φορολογούνται βάσει μιας συγκεκριμένης κλίμακας. Αναλυτικά, η κλίμακα φορολόγησης είναι η εξής:

 • Για φορολογητέο εισόδημα από 0 έως 10.000 ευρώ, η φορολογία είναι 9%.
 • Για φορολογητέο εισόδημα από 10.001 έως 20.000 ευρώ, η φορολογία είναι 22%.
 • Για φορολογητέο εισόδημα από 20.001 έως 30.000 ευρώ, η φορολογία είναι 28%.
 • Για φορολογητέο εισόδημα από 30.001 έως 40.000 ευρώ, η φορολογία είναι 36%.
 • Για φορολογητέο εισόδημα άνω των 40.001 ευρώ, η φορολογία είναι 44%.

Αυτή η κλίμακα φορολογίας ισχύει για τη φορολογία των κερδών μιας Ατομικής Επιχείρησης και πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ατομική Επιχείρηση, και πως θα ξεκινήσετε μία, διαβάστε εδώ.

Τι είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία;

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) αποτελεί ένα αρκετά δημοφιλές είδος εταιρίας.

Είναι μια προσωπική επιχείρηση που απαιτεί τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο εταίρων, οι οποίοι αναλαμβάνουν ισόρροπη και απεριόριστη ευθύνη.

Συγκεκριμένα, η ΟΕ αποτελεί το μοναδικό είδος εταιρείας όπου όλοι οι εταίροι είναι υπεύθυνοι ταυτόχρονα με το νομικό πρόσωπο για τα εταιρικά χρέη.

Γενικά, η ΟΕ συνιστάται για επιχειρήσεις που επιδιώκουν υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, χάρη στην απεριόριστη ευθύνη των μετόχων.

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

Πλεονεκτήματα ΟΕ

Αφού αναφερθήκαμε στον ορισμό της ΟΕ, ας εξετάσουμε αναλυτικότερα μερικά από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει.

Τα πλεονεκτήματα μιας Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ) περιλαμβάνουν τα εξής:

#1 Δεν απαιτείται κεφάλαιο

Δεν απαιτείται καθορισμένο κεφάλαιο για την ίδρυση της εταιρείας, κάτι που διευκολύνει τη διαδικασία ίδρυσης.

#2 Ίδρυση μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού

Η ίδρυση της εταιρείας μπορεί να γίνει μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού αντί συμβολαιογραφικού εγγράφου, πράγμα που μειώνει το κόστος και τη γραφειοκρατία.

#3 Υψηλή πιστοληπτική ικανότητα 

Η ΟΕ έχει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, καθώς όλοι οι εταίροι είναι εξίσου υπεύθυνοι για την εταιρεία.

#4 Απλογραφικά βιβλία

Η τήρηση απλογραφικών βιβλίων (κατηγορίας β’) είναι απαραίτητη για εισοδήματα κάτω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάτι που απλοποιεί τις λογιστικές διαδικασίες.

#5 Ιδιωτικότητα 

Δεν απαιτείται η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ιδιωτικότητα στους εταίρους.

Πως φορολογείται μία ΟΕ;

Σε μια Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), η φορολόγηση των κερδών πραγματοποιείται με ένα συντελεστή 22%. 

Αυτό σημαίνει ότι τα κέρδη που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας υπόκεινται σε φορολογία με αυτό το ποσοστό. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών λειτουργίας της ΟΕ, η προκαταβολή του φόρου καθορίζεται σε ποσοστό 40%. 

Για να μάθετε περισσότερα για την ΟΕ, αλλά και τις διαφορές της με την Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), διαβάστε εδώ.

Ατομική Επιχείρηση ή ΟΕ;

Τελικά ποιο από τα δύο αυτά εταιρικά είδη αξίζει να επιλέξετε; 

Η αλήθεια είναι πως όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η ατομική επιχείρηση όπως και η ομόρρυθμη εταιρεία, έχουν τα δικά τους ξεχωριστά πλεονεκτήματα.

Επίσης διαφορές συναντάμε και στη φορολογική μεταχείριση της καθεμίας.

Αν σας ενδιαφέρει  να έχετε μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων, τότε η ατομική επιχείρηση ίσως είναι η κατάλληλη επιλογή για εσάς.

Αν πάλι σας ενδιαφέρει να έχετε υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και ιδιωτικότητα, τότε μπορείτε να επιλέξετε την ΟΕ. 

Η επιλογή της ΙΚΕ

Αν πάλι αλλάξατε γνώμη και δεν σας καλύπτει πλέον κανένα από τα δύο αυτά εταιρικά είδη τότε μπορείτε να δοκιμάσετε την ΙΚΕ. 

Η επιλογή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική λύση, καθώς πρόκειται για μια ευέλικτη εταιρική μορφή που συνδυάζει πολλά από τα προνόμια που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Στην πραγματικότητα, η ΙΚΕ έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο δημοφιλείς εταιρικές δομές στην Ελλάδα. 

Η ΙΚΕ επίσης αποτελεί την κορυφαία επιλογή για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους startup εταιρεία.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ΙΚΕ, διαβάστε εδώ.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στο τι είναι μία ατομική επιχείρηση, στα πλεονεκτήματα της και στο πως φορολογείται. Επίσης εξετάσαμε την περίπτωση μίας ΟΕ, και τη φορολογία της.

Συγκρίνοντας τα δύο αυτά εταιρικά είδη, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και μοναδικά πλεονεκτήματα. 

Η επιλογή της κατάλληλης μορφής εξαρτάται κυρίως από εσάς και τις ανάγκες σας. 

Πριν ξεκινήσετε τη δική σας εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζετε τι ισχύει για κάθε μορφή, ώστε να κάνετε τη σωστή απόφαση.

Αυτό είναι κάτι για το οποίο στην KRS έχουμε πολυετή εμπειρία, επομένως μπορούμε να σας βοηθήσουμε τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό όσον αφορά την έναρξη της εταιρείας.

Αν λοιπόν θέλετε να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας με ασφάλεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: